Yazılım Tasarım

Yazılım Tasarım Yaklaşımımız ve Yöntemlerimiz;

Yazılım projelerinin tasarımlarında ana eksenler;
1- Kurgusal Tasarımı,
2- Teknoloji tasarımı,
3- Ön yüz (UI) tasarımıdır.
Analiz süreçleri sonunda hazırlanan YGD (yazılım gereksinim dokümanı) dokümanı tasarım lideri ve ekibi tarafından ele alınan temel girdidir. YGD dokümanının içeriğinin ve detaylarının anlaşılması için analiz ve tasarım ekipleri arasında projenin büyüklüğüne göre tasarıma yönelik analiz gözden geçirme toplantıları düzenlenir ve bu toplantıların sonucunda yazılımın genel tasarım kararları belirlenmiştir olur.

Charter’ üzerinde antat kalınması durumunda proje, solution ekibimiz çalışmaya başlar ve projenin solution dokümanını hazırlar. Bu doküman içinde projenin planlamasına yaklaşım, iş programının ilk versiyonu, varsayımların, risklerin ve tedbirleirn detayları ile birlikte kullanılacak olan teknoloji, ekran tasarım yaklaşımları ve sistemler arası entegrasyonların kurguları bulunur.

Yazılım projeleri yönetimi sağlıklı iletişim isteyen ve tedbirlerin günlük uygulanması gereken hassas projelerdir. Proje risklerinin görünmeye başlamasından önce alınacak tedbirlerin planlı tedbirler olarak alınması büyük önem taşır.

OdakGIS olarak veriyi kaynağından alma prensiplerine bağlı tasarımlar yapmaktayız. Veriye bağlımlı, veri yüklemesi-girilmesi iş kurallarına dayalı olan bir yazılıma süreç yönetimi otomasyonu diyemeyiz. En az ve zahmetsiz veri girişi ile yazılım bir çok kararı verebilmeli, raporları hazırlayabilmelidir.

Tasarım Süreci Sonunda Elde Edilen İçerik;
-Ekran ön yüz tasarımları
-Detay iş akışı çizimleri
-Gereksinimlerin hangi ekran içindeki hangi yetenek ile karşılandığını içeren tablosal anlatımlar
-Ana iş senaryoları
-Alternatif senaryolar
-Dış sistemler ile entegrasyonlarda kullanılacak wsdl dokümanları
Çift yönlü izlenebilirlik matrisi

TOP