Yazılım Analiz

Analiz Yaklaşımımız ve Yöntemlerimiz

OdakGIS, yazılım geliştirme sektörü içindeki haklı konumuna, ciddiye aldığı ve projelerinde derinlikler oluşturarak kurduğu analiz süreçlerine bağlılığı sayesinde gelmiştir.

Analiz süreci sadece müşterinin, kullanıcının taleplerini dinlemek bunları not almak ve gereksinim listesi hazırlamak değildir. Analiz içinde projenin ihtiyacı olabilecek tüm derinlikler tartışılmalı ve her bir gereksinimin oluşturacağı faydalar-kolaylıklar-konforlar-zorluklar tartışılmalı ve YGD dokümanı içine kayıt edilmelidir.

OdakGIS analiz ekipleri, analiz sürecince bener proje, müşteri hikayeleri, kullanılmış olan eski teknoloji, başarısız denemeler ve olması beklenen yetenekleri derinlemesine çalışmaktadır. Bu çalışma sırasında müşterinin teknik ve mevzuat ekibi haricinde lgili kanun-yönetmelik-içtihat ve yönergeleri detaylı bir şekilde okumakta ve çözümlemeler üretmektedir.

Bu çalışma sırasında müşterinin teknik ve mevzuat ekibi haricinde lgili kanun, yönetmelik, içtihat ve yönergeleri detaylı bir şekilde okumakta ve çözümlemeler üretmektedir.

Başarılı bir yazılım projesinin başarısı; Projede tanımlanmış ana eksen sınırları olan kalite, bütçe, zaman eksenlerinin dengeli bir biçimde yürütülmesi ile sağlanmaktadır. Fakat bu başarının önündeki en büyük engel veya fırsat ise analiz sürecidir. Analiz sürecinde bir projenin başarılı olup olmadığı belirmektedir.

OdakGIS olarak büyük ulusal projelerde elde ettiğimiz başarılar; Projelerin analiz süreçlerini ciddiye almamıza ve tasarım başlangıcı öncesinde tüm gereksinimlerin belirlenmiş ve dondurulmuş şekilde yürütmemize borçluyuz. Bu yaklaşımızı presales döneminde olan tüm proje paydaşlarımız ve olası müşterilerimiz paylaşmaktayız.

Analiz Süreci Sonunda Elde Edilen İçerik

  • İş kuralları listesi
  • Gereksinim Tanımları
  • Numaralandırılmış gereksinimler listesi
  • Kullanım durumları çizimleri
  • Entegrasyon noktaları ve analize olan etkisi
  • İş Kuralları

TOP