Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz

 • Ülke e-dönüşüm sürecinin kaliteli sürdürülebilir yapıda tesis edilmesi
 • Evrensel bilgi ve tecrübenin ülke menfaatleri için yararlı sürdürülebilir sistemlere fiziksel olarak dönüşmesi​
 • Ülke kurumlarının süreç ve teknik hafızalarının oluşması
 • E-dönüşüm sürecinin gelecek nesillere tecrübeleri ile beraber aktarımı
 • Evrensel açık standartların ülke menfaatleri için kullanılması
 • Yerli yazılım endüstrisinin gelişmesi için insan kaynağı, tecrübe yatırımlarının yapılması
 • Kamu hafızasının kalıcı olması için gerekli süreç iyileştirmelerinin otomasyon ile sağlanması.

Misyonumuz

 • Ülkemizin e-dönüşüm sürecinin açık kaynak kod teknoloji ile evrensel konvansiyonlara uygun biçimde ilerlemesine destek olmak.
 • Ülkemizde özellikle kapalı ticari formatta faaliyet gösteren yabancı teknolojilerin kamu kurumlarınca satın alınmasının önüne geçmek için gerekli açık kaynak yazılım projelerini yüksek başarı ile gerçekleştirmek​
 • Türkiye e-dönüşüm projelerini tam süreç tabanlı yapıda gerçekleştirmek
 • Mevzuatlara, iş süreçlerine uyumlu ve gerektiği yerde mevzuat ve iş süreçlerini iyileştirecek biçimde kurgular içeren tasarımlar gerçekleştirmek
 • Toplam kalite yönetimi anlayışını ülke seviyesinde yaygınlaşması için sürekli önleyici tedbir alma metodları ile oluşturulmuş yazılım geliştirme kalite anlayışının yaygınlaştırılmasını sağlamak
TOP