Takbis Connector

Takbis Connector

Takbis (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) ve Megsis (Mekânsal Gayrimenkul Sistemi) sistemleri tarafından yayınlanan web servisleri üzerinden tapu ve kadastro verilerinin görüntülenmesi, sorgulanması, kaydedilmesi ve raporlanmasına yönelik bağlantı yazılımıdır. Yüksek hızda veri sunumu yapar. Tapu ve kadastoyu birleştirerek anlık bilgiye ulaşılmasını sağlar.
Takbis Connector Kullanıcıları:

  • TKGM’ ile online veri anlaşması olan
  • Belediyeler
  • Kamu Kuruluşları
  • Bankalar
  • Faktoring Firmaları
  • Leasing Firmaları
  • Vakıflar
  • Gayrimenkul firmaları
  • Tüzel Kişiler

Sözel Sorgulama

Gerçek Kişi sorgulama ile TC kimlik ve/veya isim üzerinden arama yapılır.
Tüzel kişinin ünvanını girerek ya da tüzel kişiyi seçerek sorgulama yapılır.
İl /ilçe/mahalle ada- parsel ile sorgulama yapılır.

Haritada Göster

Haritadan seçilen parselin kadastro metaverileri ve tapu sicil verileri listelenebilmektedir.

Hissedarlar

Sorgulama sonucunda hisse sahibi olan maliğin bilgilerine ve malik ile ilgili takyidatlara ulaşılır

Hisse Hareketleri

Sorgulama sonucunda hisse sahibi olan maliğin bilgilerine ve malik ile ilgili takyidatlara ulaşılır

 

Takyidat-Muhdesat-Eklenti-Teferruat

Taşınmazın zemin bilgilerine,zemin üzerindeki takyidatlara şerh, beyan, irtifak hakkı, ipotek, muhdesat, teferruat, eklenti, üst hakkı, daimi müstakil hak bilgilerine erişim sağlanır.

 

Takdiyatlar

Rehinler

Mülkiyet Raporu

Seçilen zeminin ‘Mülkiyet Raporu’ alınabilir.

Vektörel Veri Yükleme, İndirme

ncz, shp, dwg, dxf, dgn, tab, gml vb. formatında veri import ve export işlemleri rahatlıkla yapılabilmektedir.

Kullanıcı tarafından seçilen bir bölge içindeki parsel verileri shp dosyası olarak lokal bilgisayara indirilebilmektedir.Kadastral köy bazında veri indirme (mdb) yetki dahilinde yapılabilir.

Sorgulama sonucunda gelen taşınmazın ‘Dışa Aktarım ‘ bölümünden istenilen formatta çıktısı alınabilir.

WMS, WFS servisleriyle Haberleşme

Altlık raster ve vektör veri katmanları eklenerek haritada görüntülenebilmektedir.Ayrıca Bingmaps, Google Maps vb. ücretsiz altlık harita servisleri mevcuttur

Adres Arama

Harita üzerinde adres araması yapılmaktadır. Gitmek istenilen bölge yazılarak harita üzerinde o bölgeye odaklanım sağlanır.

Uzunluk-Alan-Açı Ölçümü

Coğrafi, UTM 3 ve UTM 6

‘Bilgi Al’ butonu ile haritadan seçilen parsele ait koordinat bilgileri Coğrafi, UTM 30 ve 60 olarak listelenebilir.

TOP