Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

OdakGIS Sürdürülebilirlik Stratejisi; bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranarak insan ve doğanın uyum içerisinde var olduğu koşulların sürekliliğine katkıda bulunmayı amaçlar. OdakGIS’ in bilişim alanındaki çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

 

Yaşam kalitesi, ekonomik düzeyi, rekabet gücü, istihdam ve ekosistemin devamlılığının, ortak doğal dünya sermayesine bağlı olduğu bilincindeyiz. OdakGIS’ in sürdürülebilirlik yaklaşımına esas teşkil eden ana ilkeler ve bünyesinde bu doğrultuda gerçekleştirdiği faaliyetler yazılım alanındaki hizmetlerine ve çözümlerine doğrudan yansımaktadır.

Ülkemizin bilişim alanında evrensel anlamda rekabet edebilmesi için gerekli bilişim ve mühendislik yatırımlarının ve standartlaşmanın ancak ve ancak kurum ve kuruluşlarımızda açık kaynak ve fikri hakları bilişim üretimi yaptıran ihtiyaç sahibi taraflarda olduğuna inanmaktayız.

Uzun yıllardır uygulamakta olduğumuz yetenek kuşağı programımız sayesinde genç bilişim uzmanlarının yetişmesine katkı sağlayarak sektörün yetenek havuzunun genişlemesine ve bu sayede dolaylı olarak ulusal bilişim kalkınmasına katkıda bulunmaktayız.

Bilişimde sürdürülebilirlik bilincinin artması için her geçen gün daha fazla emek vermekte ve yapılan her çalışmayı konvansiyonel standartlarda kaydederek ilerleme kaydetmeye çalışmaktayız.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Bilişim, modern dünyanın en önemli mühendislik ve alanıdır. Yaşamımızın her alanında kullandığımız yazılımlar olmadan, gelişme ve kalkınmadan söz edilemez. Yazılımlar, gelecek yüzyılda da sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında önemli bir rol oynamaya devam edecektir.

Yazılım teknolojileri sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında önemli rol oynamaya devam ediyor. Sürdürülebilir yeşil ekonomide önemli bir role sahip olmakla birlikte yeşil ekonomiye olanak sağlayan teknoloji ve sektörler için de kritik bir alan olarak yerini alıyor.

Yenilenebilir enerji, kaynak ve enerji verimli binalar, düşük karbonlu ulaşım, yakıt tasarruflu ve temiz enerjili araçlar ve geri dönüşüm tesisleri için altyapı, güvenli ve sağlıklı yaşam ile beraber huzurlu bir gelecek için bilişimin en önemli araçlardan birisi olduğu açıktır.

OdakGIS yazılım üretim teknolojileri sayesinde; enerji ve kaynak verimliliğinde gerçekleştirdiği sürekli gelişme, çevresel etkilerinin minimize edilmesine yönelik çalışmaları, kullanıcı sektörlerin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri, geri dönüşüm ve yeniden üretim, doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı istihdam, çalışanlarının ve toplumun refahına sağladığı katkı ile sürdürülebilir gelişme doğrultusunda sorumluluklarını üstlenerek yerine getiriyor.

OdakGIS olara, yasal mevzuata uyum, arazi yönetimi, enerji, çevre yönetimi olarak başlayan sürdürülebilirlik yolculuğunda uzun dönemde güçlü finansal performanslar elde ederek ve verimlilik için teknolojik inovasyonu geliştirmeyi ana ilkemiz olarak benimsiyoruz.

Sürdürülebilirliği kurumsal yönetim yaklaşımının en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz.

TOP