Proje Yönetimi

PMI (Project Management Institute) Yaklaşımımız;

OdakGIS, PMI ilkelerini ve çözümsel yaklaşımlarını benimsemiş bir vizyona sahiptir. PMI’ ın projelerin ilk beratlarının oluşturulması, teknolojik ve idari çözümlemenin tespiti sonrası WBS (Work Breakdown Structure) oluşturulması ve akabinde proje yönetim planının hazırlanması süreçlerini tam anlamı ile yürütmekteyiz.

Proje Charter (berat) hazırlanmasında satış ekibi, solution ekibi ve arge mühendislerimiz birlikte toplantı düzenleyerek çalışmaktadırlar. Proje solution dokümanı öncesinde müşterilerimize proje beratları hazırlanıp müşteri görüşü ve onayına sunulur. Proje beratları içinde projenin faydaları, projenin paydaşları, planlanan bütçesi, tahmini insan kaynakları ihtiyacı, kritik başarı faktörleri ve proje sponsorlarına ait bilgiler ve yaklaşılabildiği seviyede riskler ve riskleri engelleyici tedbirlerden bahsedilmektedir.

Charter’ üzerinde antat kalınması durumunda proje, solution ekibimiz çalışmaya başlar ve projenin solution dokümanını hazırlar. Bu doküman içinde projenin planlamasına yaklaşım, iş programının ilk versiyonu, varsayımların, risklerin ve tedbirleirn detayları ile birlikte kullanılacak olan teknoloji, ekran tasarım yaklaşımları ve sistemler arası entegrasyonların kurguları bulunur.

Yazılım projeleri yönetimi sağlıklı iletişim isteyen ve tedbirlerin günlük uygulanması gereken hassas projelerdir. Proje risklerinin görünmeye başlamasından önce alınacak tedbirlerin planlı tedbirler olarak alınması büyük önem taşır.

Proje Yönetim Planı İçeriği;

 • Proje Organizasyon Şeması
 • Entegrasyonların planı
 • Kalite yönetim planı
 • Test yönetim planı
 • Varsayımlar tablosu
 • Riskler tablosu ve önleyici tedbirler (Contingency) tablosu
 • Kurulum ve ara deploymentlar planı
 • Teslimat Planı
 • İş Kırılım Yapısı
 • İş Zaman Planı
 • İletişim Planı
 • Eğitim Planı
TOP