Proje Yönetim Platformu

Proje Yönetim Platformu (PYP)

Ürün Hakkında

Yapım projelerinin sözleşmeden kesin kabule kadar olan tüm süreçlerinin yönetildiği fiziksel ve nakdi gerçekleşmelerin takip edildiği bir kamu müşterileri için 4735 sayılı sözleşmeler kanunu yönetimi otomasyonudur.

Lisans sınırı, kullanıcı sınırı olmayan fikri ve mülki hakları ile kurulumu yapılan ve kurum/kuruluşların ek ihtiyaçlarına (ek raporlama, süreçlerde istenen değişiklikler, entegrasyonlar, eğitimler ve işletim desteği hizmetleri) uyumlaştırma işlemleri yapılan web tabanlı bir yazılımdır.

Referansları

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

PYP Neden Bir Platform?

PYP sözleşme yönetimi ve yapım ilgili tüm rolleri, yazılımları, bağlantılı kurumları ve iş birimlerinin tamamını tek bir noktada buluşturur, paydaşların birlikte çalışma kültürünü destekler ve oluşturduğu bu platform sayesinde proje yatırımlarının maliyetlerinin optimize edilmesine yardımcı olur, sözleşmelerin sorunsuz bir biçimde ilerlemesini destekler, bürokrasi maliyetlerini azaltır ve hatasız hakeşiz yapma, hatasız evrak düzenleme işlemlerini yerine getirip, projelerin tüm çıktılarının tek bir veri tabanında konsolide edilmesini sağlar.

Kimler Kullanır?

PYP, inşaat yapım işlemlerine yetkili kurum, kuruluşların ve bu birimlere hizmet veren mühendislik firmaları ve kendi inşaat yap-sat yatırımlarını yapan inşaat firmaları için geliştirilmiştir.

Yapım yapmaya yetkili bakanlık birimleri
Yap-sat inşaat firmaları
Büyük çaplı inşaat yapımı üstlenen müteahhit firmalar
Elektrik Dağıtım Firmaları
Su ve Kanalizasyon Yönetimi İdareleri
Belediyelerin Kamulaştırma Emlak Birimleri
Bakanlıkların İnşaat Emlak birimleri

Modüller

Proje tanımlama
Sözleşme, ihale, yüklenici-altyüklenici-müşavir tanımlama
Anahtar teknik personel
Birim fiyat teklif cetveli
İş programı
Süre uzatımı
Sözleşme devri
Yıl sonu ödenek devri
Mukayeseli iş artışı-azalışı
Sözleşme feshi
Sözleşme tashih işlemleri
Veri yükleme işlemleri
Hak ediş dosyası hazırlama
Şantiye yeşil defter
Sigorta kontrol işlemleri
Görev olurları
Yapı denetim teşkilatı oluşturma ve değişiklikler,
Komisyon oluşturma ve komisyon işlemleri
İş artışı-eksilişi
Ödenek yönetimi
Geçici kabul
Kesin kabul
İş bitirme ve denetleme evrakları
CBS İşlemleri
Karar destek raporlamaları
Takbis entegrasyonu
Mernis entegrasyonu
Ödeme işlemleri (Muhasebe-saymanlık entegrasyonu İçerir)
Yazışmalar (EBYS entegrasyonları İçerir)
SMS ile duyuru, bilgilendirme
Mail ile duyuru, bilgilendirme
Web servisleri ile dış entegrasyonlar (CBS sistemleri, Arşiv Sistemleri ve benzeri)

TOP