OdakMapGaz

OdakMapGaz

Ürün Hakkında

Gaz dağıtım firmalarının süreç bazlı işlemlerinin coğrafi bilgi sistemi ile buluştuğu web tabanlı merkezi gaz şebekesi ve iş süreçleri yönetim otomasyonudur. Coğrafi verilerin masaüstü yazılımlar sebepli olarak parçalanmasının önüne geçer. Yangın ve benzer Doğal felaketler sonrası müdahale hızını artması için merkezi veri yayını yapar.

Lisans sınırı, kullanıcı sınırı olmayan fikri ve mülki hakları ile kurulumu yapılmaktadır.

Neler İçerir?

OdakMapGaz; Doğalgaz hatlarının işletimini web tabanlı yapıda coğrafi bilgi sistemi yetenekleri ile yürütmektedir. Veri sorgulama-editleme-bina işlemleri-hat işlemleri-bağlantı işlemlerini iş süreçlerini de içerecek biçimde yürütmektedir. PostgreSQL, MsSql Server, Oracle ve benzeri veri tabanları ile sorunsuz çalışmaktadır.

Neden OdakMapGaz?

Doğalgaz vektör verilerini istenilen raster altlık harita üzerinde görüntülenmesi, verilerin iş süreçleri ile kontrollü bir şekilde yönetilmesi, mobil GIS yetenekleri ile saha operasyonlarının anlık merkez veri tabanına aktarılması, saha işlemleri için iş görev takip yetenekleri, hızlı görüntüleme ve tanımlamalara bağlı çalışan dinamik bir doğalgaz altyapı yönetimi sunmaktadır. Epdk merkezi CBS sistemi ile entegredir.

Kimler Kullanır?

Doğalgaz dağıtım firmaları

Modüller

Proje eanımlama
Bina cadde sokak adres işlemleri
Hat işlemleri
Bina hat bağlantıları
Veri yükleme işlemleri
CBS analiz işlemleri
Sorgulama işlemleri
Dinamik info işlemleri
Gelişmiş navigasyon yetenekleri
Karar destek raporlamaları
Megsis entegrasyonu
Maks entegrasyonu
Mernis entegrasyonu
SMS ile duyuru, bilgilendirme
Mail ile duyuru, bilgilendirme
Görev iş takip yönetimi modülü
Coğrafi vektör veri editleme-düzenleme işlemleri
Media verisi yönetimi
Web servisleri ile dış entegrasyonlar (Diğer CBS sistemleri, Arşiv Sistemleri ve benzeri)

TOP