OdakMap

OdakMap

Ürün Hakkında

Herhangi bir yazılım lisansına bağımlı olmadan GIS ihtiyaçlarını web tabanlı ortamda karşılayan, kurum ve kuruluşların merkezi GIS ihtiyaçlarını çözümleyen, dış ve iç paydaş sistemler ile entegre olan ve birçok sofistike GIS yeteneğini hazır olarak sunan açık kaynak WebGIS ürünüdür.

Lisans sınırı, kullanıcı sınırı olmayan fikri ve mülki hakları ile kurulumu yapılar ister firmamız tarafından ister müşterimiz tarafından ek geliştirmeler yapılarak ölçeklenebilen GIS altyapısı sunar.

Kullanıldığı Projeler

OdakGIS tarafından geliştirilmiş olan kamu ve özel sektör GIS projelerinin tamamında OdakMAP teknolojisi kullanılmıştır.

Neler İçerir?

OdakMAP; Vektör ve raster veri görüntüleme-yayınlama-düzenleme-paylaşma-çıktı alma-sorgulamalar yapma-veri konsolidasyonu işlemlerinizi yürütür. Dağınık verilerin tek bir veri tabanında depolanması için gerekli uygulamaları içerir. Üst seviye kimliklendirme içerir, rol bazlı yetki kontrolü ile veri düzenleme ve görüntüleme imkanları sunar. Verileri hızlı görüntüler. Üst seviye katman yönetimi, info yönetimi ve navigasyon araçları içerir. Referans veri yönetimi yapmaktadır. PostgreSQL, MsSql Server, Oracle ve benzeri veri tabanları ile sorunsuz çalışmaktadır.

Neden OdakMAP?

Masaüstü CBS yazılımı ihtiyacını azaltır, lisans bağımsızdır, edinim maliyeti azdır, kolay kurulum ve yaygın yazılım geliştirici ağı insan kaynağı tarafından bilinen teknolojik altyapıya sahiptir. Dış paydaş sistemler ile ve iç yazılımlar ile kolayca entegre edilebilir. Ogc standartlarına uygundur.

Kimler Kullanır?

Coğrafi vektör ve raster veri ile işlemler yapan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır.

▪ Bakanlık bilgi işlem birimleri
▪ Bakanlık emlak istimlak imar birimleri
▪ Belediyelerin emlak istimlak imar birimleri
▪ Enerji firmaları
▪ İnşaat firmaları
▪ Elektrik dağıtım firmaları
▪ Su ve kanalizasyon yönetimi idareleri

Modüller

▪ Proje tanımlama
▪ Veri yükleme işlemleri
▪ CBS analiz işlemleri
▪ Sorgulama işlemleri
▪ Dinamik info işlemleri
▪ Gelişmiş navigasyon yetenekleri
▪ Karar destek raporlamaları
▪ Takbis entegrasyonu
▪ Megsis entegrasyonu
▪ Maks entegrasyonu
▪ Mernis entegrasyonu
▪ SMS ile duyuru, bilgilendirme
▪ Mail ile duyuru, bilgilendirme
▪ Görev iş takip yönetimi modülü
▪ Coğrafi vektör veri editleme-düzenleme işlemleri
▪ Media verisi yönetimi
▪ Web servisleri ile dış entegrasyonlar (Diğer CBS sistemleri, Arşiv Sistemleri ve benzeri)

TOP