Numarataj

Numarataj Nedir?

Adres standardı; il, ilçe, bucak, köy, mezra, belediye adı, mahalle adı ve tanıtım numarası, meydan, bulvar, cadde, sokak, ve küme evlerin adı ve tanıtım numarası ile site adı, blok adı, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarası ve posta kodu bileşenlerinden oluşmaktadır. Adres Kayıt Sisteminin başarılı olması için Numarataj ve Adres Bilgi Sistemi çalışmalarının tam ve eksiksiz yapılması gereklidir. Numarataj ve Adres Bilgi Sistemi çalışması; sahada adreslerin numaralandırılması, levhaların asılması ve adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi süreçlerinin tümünü içermektedir.

NUMARATAJ HİZMETİ İŞ AKIŞI

1- Altlık Harita Hazırlama İşlemleri 

 • Halihazır Haritalarİmar Durum Haritaları, Uydu Görüntüleri/Ortofoto görüntüleri ile güncel kadastro verileri kullanılarak sayısal altlıkların bütünleştirilmesi .
 • İdarede mevcut bulunan MAKS’la uyumlu numarataj verilerinin portala aktarılması yapılır.
 • İdari Sınırlar (İlçeMahalle) Numarataj Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenir. İlçe ve mahallelerin UAVT eşleştirmeleri yapılır.
 • Mevcut yol orta hatların düzeltilmesi, binaların uydu görüntüsü/ortofoto üzerinden güncelliğinin kontrolü, eksik yollar ve binalar tespit edilir. CSBM’lerin UAVT eşleştirmeleri yapılır.

2- Saha Tespit Çalışmaları 

 • Saha personeli tarafından sokaklar tek tek gezilerek, mobil yazılım aracılığıyla altlık haritada olmayan bina, csbm, arsa tespitleri yapılarak vektörleri çizilir.
 • Mobil yazılıma aktarılan altlık verilerin (Bina, csbm) güncellik kontrolü yapılır. Numarataj yönetmeliğine göre arsakapı no ve dış bağımsız bölümlere csbm ile ilişkili olarak numara verilir.
 • Saha çalışmalarının son aşamasında mobil yazılımla bina ve csbm’lerin fotoğrafları çekilerek otomatik ilişkilendirilir. Mobil veriler her günün sonunda merkez sunucu coğrafi veri tabanına internet üzerinden gönderilir.

3- Veri Kontrolü (Ofis İşlemleri) 

Saha çalışmasından elde edilen ve sunuculara gönderilen veriler merkez ofiste harita mühendisleri ve şehir bölge planlama uzmanları tarafından kontrolleri web portal üzerinden yapılır. Adres bilgi paftaları hazırlanırken; csbm’ler ve bina girişleri görünecek şekilde kapı numaraları etiketlendirilir. Hangi mahalleye ait ise pafta başlığına yazılır. Mahalle sınırlarında kaç csbm, kaç bina, kaç bağımsız bölüm olduğu ve renklendirmelerin tanımları lejant kısmına eklenerek adres bilgi paftaları oluşturulur. Oluşturulan adres bilgi paftaları idarenin onayına sunulur.

UAVT Verileri Güncelleme 

Sahadan toplanıp kontrol edilen veriler UAVT kayıtlarıyla karşılaştırılır. Farklılıklar giderilecek şekilde güncelleme yapılıryeni kayıtlar eklenir ve fazla kayıtlar silinir.

Adres Bilgi Paftaları Nerelerde Kullanılır?

Numarataj çalışması sonrasında elde edilen adres bilgi paftaları;

 • Emniyet
 • PTT
 •  İtfaiye
 • Su ve Kanalizasyon İdareleri,
 •  Sağlık (ambulans hizmetleri vb.),
 • Telefon, Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin kullanımına sunulur.Böylece kurum ve kuruluşlar güncel adres bilgilerini kullanarak doğru adreslere ulaşacaktır.

 

4- Web Yazılım Özellikleri 

Harita İşlemleri 

 • -Harita ekranı üzerinden Parsel, Yapı, Diğer YapıCSBMNumarataj,
 • Önemli Yer ekleme, düzenlemesilme işlemleri 
 • TKGM tarafından servis edilen kadastro parsellerinden bilgi alma (Mülkiyet bilgileri, Taşınmaz Raporları, Taşınmaz Hissedarları,Mernis Bilgileri vb.) Altlık harita kullanımı (Halihazır harita, uydu görüntüleri, numarataj haritası, WMS katmanı eklemetematik harita oluşturma) 
 • Yer imi oluşturma
 •  Sahada çekilen binacsbm fotoğraflarını görüntüleme
 •  Belediye sunucularında mevcut coğrafi verilerin portala entegrasyonu
 •  Kurumlarca servis edilen coğrafi veya raster verilerin entegrasyonu
 • MAKS veri modeline uygun veri oluşturma
 • Belediye ihtiyaçlarına yönelik öznitelik verileri oluşturmaişlemleri yapılır.

Yapı Sorgulama 

Mahalle bazında;

 • Bina cinslerine (Ahșap, Betonarma, inaat vb.),
 • Bina fonksiyonlarina (Dini tesis, eitim tesisi, salik tesisi vb.),
 • Bina durumlarina (Harabe vb.),
 • Kat adetleri ve bağımsız bölüm sayilarina,
 • Ruhsatlı/ruhsatsız olmasına göre bina adetlerinin ve dökümünün alınması ile güncel veriye dayalı raporların hazırlanmasi gerçekleştirilir.

CBSM SORGULAMA

Mahalle bazında;

 • Yol tiplerine (Cadde, Sokak, Bulvar vb.),
 • Yol isimlerine göre CSBM adetlerinin ve dökümünün alinmasi ile bu CSBM’lere bagli kapı ve bağımsız bölüm sayılarının  istatistik verilerine ulașilir.

HARİTA İŞLEMLERİ

Mahalle bazında; sorgulanan kayitlar üzerinden haritadaki konumuna odaklanarak,

 • UAVT Sorgulama
 • Bina giris tiplerine
 • Kullanim durumlarina
 • Ada/parsel no’lara
 • Apartman/Blok Adi bilgilerine göre rapor alinabilir.

 

 

Mobil Yazılım Özellikleri 

Akıllı telefonlar ve tabletler üzerinde çalışan GIS uygulamasıyla yapılabilecekler;

 • Birden fazla uzak coğrafi sunucuya bağlanır,
 • Tüm standart coğrafi veri kaynaklarına doğrudan erişir,
 • Katman yönetimi kolayca yapılır,
 • Basemap kullanımı (BingMapsGoogle-mapsile uydu görüntüleri altlık olarak kullanılır,
 • Koordinat bilgileri girilerek veya tabletin bulunduğu konuma odaklanılır,
 • Arazi veya arazideki objeye yönelik fotoğrafın uzak sunucuya upload edilir,
 • Harita objeleri üzerinde düzenleme (koordinat değişikliği), ekleme, silme işlemleri yapılır,
 • Arazi veya arazideki objeye (Bina, CSBM vb.) yönelik fotoğraflar ilişkili olarak çekilir,
 • Belediye veya bir kamu kuruluşundan izinli ve yetkili bir veri yayını yapıldığı sürece bu veri yayınını okuyarak arazi çalışmasında taşınmazın adaparsel-yüzölçümü bilgilerini, imar durumunu sorgulayabilir
 • Alan ve mesafe ölçümleri yapılır,
 • Offline veri toplayarak internet bağlantısına gerek duyulmaksızın çalışma imkanı verir,
 • GPS konum kayıtları ile çalışılan bölgenin coğrafi izleri vektör veri olarak görüntülenir,
 • Harita objeleri üzerinde düzenleme (koordinat değişikliği), ekleme, silme işlemleri yapılır,
 • Arazi veya arazideki objeye (Bina, CSBM vb.) yönelik fotoğraflar ilişkili olarak çekilir,
 • Belediye veya bir kamu kuruluşundan izinli ve yetkili bir veri yayını yapıldığı sürece bu veri yayınını okuyarak arazi çalışmasında taşınmazın adaparsel-yüzölçümü bilgilerini, imar durumunu sorgulayabilir
 • Alan ve mesafe ölçümleri yapılır,
 • Offline veri toplayarak internet bağlantısına gerek duyulmaksızın çalışma imkanı verir,
 • GPS konum kayıtları ile çalışılan bölgenin coğrafi izleri vektör veri olarak görüntülenir,
 • Harita objelerine veya sözel tablolara veri girişi yapılarak öznitelik bilgileri doldurulur.
 • Yerel yönetimlerin talepleri doğrultusunda istenilen bilgiler, mobil yazılım aracılığıyla harita objelerine veya sözel tablolara girişleri yapılır.
TOP