KMP – Kamu Mülkiyet Portalı

Kamu Mülkiyet Portalı Nedir ?

Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların birbirlerine bedelsiz olarak tahsis ve devri ile; hazineye ait taşınmazlar ile devlet hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu idarelerine tahsis ve devir işlemlerine ait kayıtların tutulması ve takip edilmesi işlemleri ile birlikte alım, satım, kiralama, devir, hibe, ecrimisil, tahsis süreçlerini işletir Kamu kurumlarının, belediyelerin ve içme suyu atık su yönetimi yapan kuruluşların arazi yönetimi süreçlerini yönetir.

Arazi Edinim Yönetimi
Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kayıtlarının tutulması, takip edilmesi ve icmal cetvellerinin düzenlenmesi işlemleri yürütür.
Satın alma, satış yapma, kiralama, kiraya verme, ecrimisil işlemlerini yürütür. Kurum/Kuruluşun arazi varlığının ve yapım işleri sırasında edinime başvurduğu arazilerin yönetimini sağlar.

KMP FAYDALARI
Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kayıtlarının tutulması, takip edilmesi ve icmal cetvellerinin düzenlenmesi işlemleri yürütür. Satın alma, satış yapma, kiralama, kiraya verme, ecrimisil işlemlerini yürütür. Kurum/Kuruluşun arazi varlığının ve yapım işleri sırasında edinime başvurduğu arazilerin yönetimini sağlar

KAZANIMLAR
1-Birimler-kurumlar arası iletişim ve etkileşiminİ sağlar.
2-Mükerrer işlerin yapılmasını engeller.
3-Veri bütünlüğü ve teknik süreç hafızasının saklanmasını sağlar.
4-Kaynakların etkin kullanılması ile zaman ve maliyet kaybının en aza indirilmesi.
5-Doğru veri üzerinden planlamanın yapılmasını sağlar
6-Güncel, standart, doğru, kaliteli ve tek elden yönetilen veriye ulaşım sağlar
7-Daha az dava veya açılan davaların daha makul sürelerde karara bağlanmasına destek olur.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
– 2006/10970 Sayılı BKK ve -Kamu Taşınmazları Yönetmeliğine Tam Uygundur
-Kayıt Planına uygun şekilde taşınmazların takibi ve arşivlenmesini sağlar
-Taşınmazlar üzerinde yürüyen işlemleri online onay takibini sağlar
-Taşınmaz lehine-aleyhine tesis edilen arzi-şahsi irtifak haklarının görüntülenmesi ve takibini sağlar
-Devam eden ve bitmiş davaların süreç takibini sağlar
-Sınırlı Ayni Haklar İcmali
-Kamu Orta Malları İcmali
-Tapuya Kayıtlı Olan Taşınmazlar İcmali
-WEB CBS Tabanlı harita işlemleri
-Taşınmazlara ait medyaların saklanması, görüntülenmesini CBS tabanında sağlar.
-Alım satım işlemleri
-Tahsis işlemleri
-Devir işlemleri
-Trampa işlemleri
-İrtifak hakkı işlemleri
-Kira işlemleri
-Hibe ile kabul işlemler
-İstatistiki bilgiler

KULLANICILAR
-KAMU KURUM ve KURULUŞLARI EMLAK İSTİMLAK BİRİMLERİ
-ELEKTİRİK VE GAZ DAĞITIM FİRMALARI EMLAK BİRİMLERİ
-VATANDAŞLAR
-İÇME SUYU ATIK SU FİRMALARI EMLAK İSTİMLAK BİRİMLERİ
-BELEDİYELER EMLAK İSTİMLAK BİRİMLERİ
-DIŞ KURUM VE KURULUŞLAR

Sistem Özellikleri

Entegrasyonlar

Ekran Görüntüleri

TOP