Elektronik İpotek Terkini

Elektronik İpotek Terkini

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan web servisleri aracılığıyla, ilgili kurum ve kuruluşların, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden ipoteklerin sorgulanması ve kaldırılması taleplerinin çevrimiçi gerçekleştirebildikleri, açık kaynak kod ile web ve coğrafi tabanlı, mobil kullanıma uyumlu yapıda geliştirilmiş bir ipotek terkin yazılımıdır.

E-terkin Kullancıları;

Sağladığı Faydalar

Etkin ve hızlı hizmet
TKGM tarafından yayınlanan web servisleri üzerinden ipotek terkin işlemleri başvuruları online olarak yapılır. Böylece, tapu hizmetlerinde işlem sürelerinin kısalması sağlanır, personelin iş yükü hafifler, ipotek tesis işlemlerine yönelik belgelerin elden gönderilmesi ortadan kalkar.

Tapu dairelerinde geçen süre azalır ve işlem süresi kısalır.

Online İşlem Kolaylığı
Bankaların, kredi kuruluşlarının, kamu kurumlarının ipotek tesis işlemlerini online ve web tabanlı olarak yapmalarını sağlar.

Azalan Maliyetler
Web tabanlı uygulama ile ipotek tesis maliyetleri ve insan kaynağı harcamaları azalır

Dijital Arşiv Sağlama
Tesis için gerekli tüm evrakların sisteme online yüklenmesi sağlanır. Basılı evrak ortamında kaybolabilecek işlem belgelerinin dijital olarak arşivlenmesi ile kolay ve güvenilir erişim sağlanır. Kağıt ortamında kaybolabilecek işlem belgelerinin güvenliği sağlanmış olur.

E-İmza Özelliği
Tüm yazışmalarda elektronik imza kullanılır. E-imza ile ipotek tesisi işlem güvenliği sağlanır.

Minimum Risk
Elektronik ipotek tesisi otomasyonu ile klasik yöntemin aksine, hataların ve risklerin tespit edilmesi ve önüne geçilmesi kolaylaşır.

Yetki Yönetimi
Yetki seviyesi yönetimi sağlanır. İpotek tesis işlemlerinde kullanıcı-rol bazlı yönetim sağlanır. İpotek tesis işlemleri tarihçesi saklanır ve raporlanır.

TOP