Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz

Ülke e-dönüşüm sürecinin kaliteli sürdürülebilir yapıda tesis edilmesi

Evrensel bilgi ve tecrübenin ülke menfaatleri için yararlı sürdürülebilir sistemlere fiziksel olarak dönüşmesi​

Ülke kurumlarının süreç ve teknik hafızalarının oluşması
E-dönüşüm sürecinin gelecek nesillere tecrübeleri ile beraber aktarımı
Evrensel açık standartların ülke menfaatleri için kullanılması
Yerli yazılım endüstrisinin gelişmesi için insan kaynağı, tecrübe yatırımlarının yapılması
Kamu hafızasının kalıcı olması için gerekli süreç iyileştirmelerinin otomasyon ile sağlanması.


Misyonumuz

Ülkemizin e-dönüşüm sürecinin açık kaynak kod teknoloji ile evrensel konvansiyonlara uygun biçimde ilerlemesine destek olmak.

Ülkemizde özellikle kapalı ticari formatta faaliyet gösteren yabancı teknolojilerin kamu kurumlarınca satın alınmasının önüne geçmek için gerekli açık kaynak yazılım projelerini yüksek başarı ile gerçekleştirmek​

Türkiye e-dönüşüm projelerini tam süreç tabanlı yapıda gerçekleştirmek
Mevzuatlara, iş süreçlerine uyumlu ve gerektiği yerde mevzuat ve iş süreçlerini iyileştirecek biçimde kurgular içeren tasarımlar gerçekleştirmek
Toplam kalite yönetimi anlayışını ülke seviyesinde yaygınlaşması için sürekli önleyici tedbir alma metodları ile oluşturulmuş yazılım geliştirme kalite anlayışının yaygınlaştırılmasını sağlamak

TOP