Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Taşınmaz Ruhsat Yönetimi Otomasyonu

Taşınmaz Ruhsat Yönetimi Otomasyonu

Kısaca

Taşınmaz Ruhsat Yönetimi Otomasyonu, taşınmazlar ve ruhsatlara ait bilgilerin kayıt altında tutulmasını, sayısal arşiv oluşturulmasını, taşınmazlar ve ruhsatlara ait yapılan işlemlerin takibinin yapılması, firmaya ait onay süreçlerinin dijital ortamdan yürütülmesini , oluşabilecek cezai işlemlerin önüne geçilmesini sağlayan otomasyondur.

Alt Bileşenler

 • Yönetim Paneli
 • Harita
 • Taşınmazlar
 • Ruhsatlar
 • Hatırlatmalar

Sağladığı Faydalar

 • Kayıt planına uygun şekilde taşınmazların takibi ve arşivlenmesi
 • Firmanın edindiği (devir alınan, satın alınan, trampa suretiyle edinilen, hibe ile Kabul edilen) taşınmazların edinim süreçlerinin takibi
 • Firmanın edindiği ruhsatların edinim süreçlerinin takibi
 • Firmaya ait taşınmazlar ve ruhsatlar ile ilgili medyaların saklanması, görüntülenmesi, arşivlenmesi
 • Firma Taşınmaz ve Ruhsat envanterinin sayısal ortamda ve konuma bağlı olarak kayıt altına alınması ve arşivlenmesi
 • Türkiye geneline Firmaya ait taşınmazların ve ruhsatların harita üzerinden görüntülenmesi, sorgulanması
 • İzin sürelerinin takibine ait uyarı sisteminin oluşturulması
 • Ruhsat ve taşınmazlara ait detay raporların alınması
 • İmar affı kapsamında olan yapıların takibi
 • Çalıştırılan rödovansçı bilgilerinin kayıt altına alınması ve takibi
 • Kontrol heyetlerinin ve heyet üyelerinin kayıt altına alınması ve takibi

İşlevler

Taşınmaz Yönetimi:

 • Taşınmazların kayıt ve kontrolü
 • Taşınmazlara ait tapu ve mülkiyet bilgilerinin kaydı ve kontrolü
 • Taşınmazlar üzerinde bulunan imar affı kapsamında odan ya da olmayan yapıların kaydı ve kontrolü
 • Alım / Satım İşlemleri Takibi
 • Tahsis İşlemleri Takibi
 • Devir İşlemleri Takibi
 • Trampa İşlemleri Takibi
 • Kira İşlemleri Takibi
 • Hibe ile Kabul İşlemlerinin Takibi
 • Taşınmazlar ile ilgili İstatistiki Bilgiler
 • Taşınmaz üzerinde bulunan yapılar ile ilgili istatistiki bilgiler

Ruhsat Yönetimi

 • Ruhsatların kayıt ve kontrolü
 • Trampa İşlemleri Takibi
 • Kira İşlemleri Takibi
 • Ruhsatlar ile ilgili İstatistiki Bilgiler
 • Üretim beyanları ile miktarlarının kayıt ve kontrolü
 • Ruhsat izinlerinin kayıt ve kontrolü
 • İşletme izinlerinin kayıt ve kontrolü
 • Ruhsat alanı içerisinde bulunan taşınmazların takibi