Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Taşınmaz Ruhsat Yönetimi Otomasyonu

Kısaca

Taşınmaz Ruhsat Yönetimi Otomasyon; taşınmazlar ve ruhsatlara ait bilgilerin kayıt altında tutulmasını, sayısal arşiv oluşturulmasını, taşınmazlar ve ruhsatlara ait yapılan işlemlerin takibinin yapılmasını, firmaya ait onay süreçlerinin dijital ortamdan yürütülmesini, oluşabilecek cezai işlemlerin önüne geçilmesini sağlayan otomasyondur.

Alt Bileşenler

 • Yönetim Paneli
 • Harita
 • Taşınmazlar
 • Ruhsatlar
 • Hatırlatmalar

İşlevler

Taşınmaz Yönetimi:

 • Taşınmazların Kayıt ve Kontrolü
 • Taşınmazlara Ait Tapu ve Mülkiyet Bilgilerinin Kaydı & Kontrolü
 • Taşınmazlar Üzerinde Bulunan İmar Affı Kapsamında Odan Ya Da Olmayan Yapıların Kaydı ve Kontrolü
 • Alım / Satım İşlemleri Takibi
 • Tahsis İşlemleri Takibi
 • Devir İşlemleri Takibi
 • Trampa İşlemleri Takibi
 • Kira İşlemleri Takibi
 • Hibe İle Kabul İşlemlerinin Takibi
 • Taşınmazlar İle İlgili İstatistiki Bilgiler
 • Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapılar İle İlgili İstatistiki Bilgiler

Ruhsat Yönetimi

 • Ruhsatların Kayıt ve Kontrolü
 • Trampa İşlemleri Takibi
 • Kira İşlemleri Takibi
 • Ruhsatlar İle İlgili İstatistiki Bilgiler
 • Üretim Beyanları İle Miktarlarının Kayıt Ve Kontrolü
 • Ruhsat İzinlerinin Kayıt ve Kontrolü
 • İşletme İzinlerinin Kayıt ve Kontrolü
 • Ruhsat Alanı İçerisinde Bulunan Taşınmazların Takibi

Sağladığı Faydalar

 • Kayıt planına uygun şekilde taşınmazların takibi ve arşivlenmesi
 • Firmanın edindiği (devir alınan, satın alınan, trampa suretiyle edinilen, hibe ile Kabul edilen) taşınmazların edinim süreçlerinin takibi
 • Firmanın edindiği ruhsatların edinim süreçlerinin takibi
 • Firmaya ait taşınmazlar ve ruhsatlar ile ilgili medyaların saklanması, görüntülenmesi, arşivlenmesi
 • Firma Taşınmaz ve Ruhsat envanterinin sayısal ortamda ve konuma bağlı olarak kayıt altına alınması ve arşivlenmesi
 • Türkiye geneline Firmaya ait taşınmazların ve ruhsatların harita üzerinden görüntülenmesi, sorgulanması
 • İzin sürelerinin takibine ait uyarı sisteminin oluşturulması
 • Ruhsat ve taşınmazlara ait detay raporların alınması
 • İmar affı kapsamında olan yapıların takibi
 • Çalıştırılan rödövansçı bilgilerinin kayıt altına alınması ve takibi
 • Kontrol heyetlerinin ve heyet üyelerinin kayıt altına alınması ve takibi