Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Takbis Connector™

Taşınmaz Sorgulama | Hisse-Kişi Sorgulama | Takyidat Sorgulama | Rehin-İpotek Bilgileri | İrtifak Hakkı Bilgileri | Teferruat | Muhdesat | Taşınmaz Takibi | Harita & CBS | Taşınmaz Raporu | Hisse Hareketleri | Taşınmaz Hareketleri | MDB İndirme | Ncz-shp-dgn-dwg Kaydetme | Referans Harita/Plan Yükleme



Kısaca

Takbis (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) ve Megsis (Mekânsal Gayrimenkul Sistemi) sistemleri tarafından yayınlanan web servisleri üzerinden tapu ve kadastro verilerinin görüntülenmesi, sorgulanması ve raporlanmasına yönelik bağlantı yazılımıdır.

TKGM veri paylaşım protokollerinde bulunan yetki-güvenlik-gizlilik-loglama-şifreleme kurallarının tamamını desteklemektedir.

Kimler Kullanır

TKGM’ ile online veri anlaşması olan Belediyeler, Kamu Kuruluşları, Bankalar, Factoring Firmaları, Leasing Firmaları, Vakıflar, Gayrimenkul firmaları, Gerçek ve Tüzel Kişiler.

Yöneticilere Ne Sağlar

Resmi yollarla, resmi mülkiyet verisine erişim sağlar.

Yatırım kararlarının sağlıklı resmi veri üzerinden verilir.

Menkul değerlere karşılık teminat gösterilen gayrimenkulun istihbaratını sağlar.

Belediyeler için; emlak ve çevre temizlik vergisi tahsilatlarının yapılması ve kent yönetim otomasyonu kurulması için gerekli temel altlığı sağlar.

İnsan kaynağı harcamaları azalır.

Hızlı kaliteli servis verebilme imkanı sağlar, müşteri memnuniyetini ve güvenini artırır.

Temel Özellikleri

 • Takbis Connector temelde üç ana modülden oluşmaktadır. Harita modülü, Takbis sorgu modülü ve Megsis, Vedop sorgu modülü.
 • Online olarak İli, ilçesi, mahallesi ve parsel numarası girilen gayrimenkul sorgulanmaktadır.
 • Yapılan sorgulama sonucunda taşınmaz, hisse, şerh beyan, irtifak hakkı, ipotek, muhdesat, teferruat, eklenti, üst hakkı, daimi müstakil hak bilgilerine erişilebilmektedir.
 • Bir hissenin edinin değişiklikleri (alım satım hareketleri., el değiştirme öncesi kimin sahip olduğu) listelenebilmektedir.
 • MDB dosyası indirebilme
 • Mülkiyet raporları anlık olarak alınmakta ve kadastro verileri export edilebilmektedir.
 • Gerçek Kişi sorgulama ile tckimlik ve/veya isim üzerinden arama yapılabilmektedir.
 • Tüzel kişi sorgulamada da tüzel kişinin ünvanını girerek ya da tüzel kişiyi seçerek sorgulama işlemi yapılmaktadır.
 • Arama sonucunda gelen kişinin gayrimenkul detaylarına ve haritada parsel bilgilerine koordinat listesi dahil ulaşılmaktadır.
 • Eklenen tüm kadastro verileri üzerinden bilgi alarak istenilen parselin kadastro metaverileri ve tapu sicil verileri listelenebilmektedir.
 • Referans veri kullanımı ile ncz, shp, dwg, dxf, dgn, tab, gml vb. Sayısal harita, plan, proje verisi içeren dosyalar harita üzerine eklenebilmektedir. Böylece bir güzergahın, çalışma alanının vb. herhangi bir coğrafi verinin kadastro parselleri ile olan topolojik ilişkisi görüntülenebilmektedir.
 • Harita üzerinde adres araması yapılmaktadır.
 • Kullanıcı tarafından seçilen bir bölge içindeki parsel verileri shp dosyası olarak lokal bilgisayara indirilebilmektedir.
 • Bağımsız Bölüm Sorgulama; blok-kat-bağımsız bölüm no (daire no) üzerinden taşınmaz sorgulama yapılabilmektedir.
  Ekran Görüntüleri