Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Proje Yönetim Portalı

“4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu Süreç/Proje Yönetim Otomasyonu”

Yapım | Mal Alımı | Hizmet | Proje | İhale | Yer Teslimi | Kontrol Teşkilatı | Yüklenici | Konsorsiyum | Alt Yüklenici | İş Programı | Hakediş | Görev Olurları | Görev Dönüş Raporları | Süre Uzatımı | Süre Uzatımı | Gecikme Cezası | İş Artışı | Yeni Birim Fiyat | Revize Birim Fiyat | Ödenek Yönetimi | Mukayeseli İş Artış Cetveli | Fiziksel Gerçekleşme | Nakdi Gerçekleşme | Tutanak | Geçici Kabul | Kesin Kabul | Kesin Hesap | Proje Teknik Verileri | Mobil Kullanım | İş Bitirme Belgesi

Kısaca

OdakGIS’in proje yönetimi yazılımı ile gecikmeleri en aza indirirken ve iş kesintilerini önlerken tüm proje yaşam döngüsü boyunca verimliliği ve şeffaflığı geliştirin. Projeyle ilgili tüm faaliyetleri entegre ederek başarınızı artırın. Her projenin maliyeti, süresi, kapsamı ve kalite performansı hakkında fikir sahibi olun. Proje başlangıcı ve bitişine kadar her aşamada proje kaynaklarını ve finansal kaynaklarını yönetmek için kanıtlanmış araçlara güvenin.

SAP’den proje bağlantı yazılımıyla; birden fazla proje sistemi üzerinde (ya da tüm bir proje portföyünde) bütüncül bir bakış elde edersiniz. Doğru ve güvenilir tek bir kaynak oluşturmak için tüm proje verilerini senkronize eder. Proje yönetim portalı gereksinimlerini, maliyet ve zamanlama varyanslarını ve gereksiz işi önleme yollarını belirleme süreçlerini otomatikleştirir. Proje yönetim portalı ayrıca, projeleri planlarken bilinçli kararlar almanıza yardımcı olan isteğe bağlı metrikler de sağlar.

Mühendislik projelerinde ve mal alımı, hizmet, danışmanlık işlerinde; sözleşmeden kesin kabule kadar bütün ödemeler, yazışmalar, tutanaklar, gerçekleşmeler, iş bitirme/deneyim belgeleri, sayısal veriler, yükleniciler, altyükleniciler, anahtar personel, müşavir firma kontrolleri, yaklaşık maliyetler, iş programlarının tamamını web tabanlı teknolojide ve mobil özellikler ile yönetimini sağlar.

İlgili Mevzuat

PYP Bütün işlemleri; 4734 sayılı KIK kanunu, 4735 sayılı Kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu, 5018 sayılı Kamu mali yönetim ve denetim kanuna uygun şekilde yürütür.

Yöneticilere Ne Sağlar

Karar vericiler için fiziksel gerçekleşme ile nakdi gerçekleşmenin örtüşmesi için gerekli tüm veriyi sağlar, kullanımı kolay ekranlarda rapor olarak sunar.

Ödenek yönetimi sağlar; hangi proje için, veya bir projenin hangi iş kalemi için ne kadar para harcanması gerektiğini, aylık bazda ödeme dengelerini karar vericiye rapor eder.

Kalite ekseni, bütçe ekseni ve zaman eksenlerinin üçünü birden dengede tutma ve proje kapanışına sağlıklı bir şekilde gitmek için gerekli tüm sistematiği ve veriyi sunar.

Yönetici, teknik/idari personel ve yüklenici firmaların mevzuatlara uygun proje yönetimi yapmalarını merkezi bir otomasyon ve proje hafızası kurarak desteklemektedir.

Kullanıcı projeler ile ilgili detay ve istatistiki bilgileri Android/iOS/Windows Mobile tabanlı akıllı telefonlardan/tabletlerden görüntüleyebilmektedir.

Projeler ile ilgili işlerin takvime göre ilerleme durumları, proje bütçelerine göre harcama durumları, veri analizleri gibi istatistiki bilgiler grafiksel olarak görüntülenebilmektedir.

Kimler Kullanır

Mal alımı, inşaat, danışmanlık, hizmet alımı yapan tüm kamu kurumları ve büyük çaplı özel sektör kuruluşları kullanır.

Proje Yönetim Portalı (PYP) sistemi, Kurumlar tarafından yürütülen çeşitli yapım (İnşaat, Mühendislik) projelerinde takip edilen süreçleri yönetmek ve izlemek üzere geliştirilmiştir.

Temel Özellikleri

 • Projelere ait faaliyetleri tek ve merkezi bir veri tabanında birleşmektedir.
 • Yapılan işler, fiziki gerçekleşmeler net bir şekilde görülmekte ve izlenebilmektedir.
 • Proje hafızası tüm hareketliliği ile kayıt altına alınıp teknik ve idari hafızanın oluşmasını sağlar.
 • Denetleme, izleme değerlendirme oldukça şeffaf, kolay ve tek bir ekranda yapılabilmektedir.
 • Arşiv içerisinden evrak arama ortadan kalkmaktadır
 • Tüm ödemeye esas belgeler ve bilgiler yanısıra coğrafi harita verileri dahil tüm bütün detaylar sistemde saklanabilmekte ve istenildiği herhangi bir anda erişilebilmektedir.
 • Pozlar, BFTC’ler, yapılan işler, revize fiyatlar, iş artışlar, vb. bütün detaylar tekilleştirilmiştir ve hata yapılmasını engellemektedir.
 • Dış kurumlara ve projeleri gerçekleştiren yüklenici firmalara veri servisleri açılabilmektedir. İstenilen her yazılımdan veriler okunabilmektedir.
 • Takbis, Megsis, Vedop ve UAVT verilerine online erişim sağlar.
 • Proje içi üretilen tüm veriler doğal formatlarında yüklenebilmektedir.
 • Hakediş işlemlerinin girişinden onayına kadar tüm aşamaları gerçekleştirebilmektedir.
 • Müşavir firma tarafından gerçekleştiren veri/rapor/hakediş kontrolleri sistem üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
 • Harita üzerinden ve sorgu ekranlarından proje ile ilgili tüm verilere erişim sağlanabilmektedir.
 • Yapılan kontrollerin akışı sistem üzerinde tutulabilmektedir. Kontrol – Onay süreç akışı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler adım adım tarih ve saat bazında görüntülenebilmektedir.
 • Projenin geçmişi ile ilgili kontrol bulgularına sistem üzerinden yetki dahilimde kolaylıkla erişilebilmektedir.
 • İç ve dış yazışmalar tek bir düzende oluşturulabilmekte, EBYS sistemlerine entegre edilmektedir.
 • Resmi yazışma kuralları tüm yazılarda uygulanmaktadır.
Ekran Görüntüleri
Tanıtım Videosu