Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Kısaca

E-Terkin, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan web servisleri üzerinden online olarak ipoteklerin sorgulanması ve kaldırılması taleplerinin yapılabildiği bağlantı yazılımıdır.

17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğü’nün 88.maddesinde belirtilen terkin şekline yönelik tapu müdürlüklerinde ve ilgili kurumlarda yaşanan sıkıntıları giderebilmek için Tapu Sicil Tüzüğü’nün 13. maddesi uyarınca Bankalar tarafından bugüne kadar yazılı olarak düzenlenen ipotek terkin taleplerinin TKGM ile protokol yapılarak yetki verilen bankalar tarafından elektronik ortamda yapılması için web tabanlı olarak geliştirilmiştir.

Yazılım, ilerde TKGM tarafından bankacılık ve finans sektörüne sağlanacak ipotek tesisi (e-tesis) karşılayabilecek biçimde genişletilebilir yapıda tasarlanmıştır.

TKGM veri paylaşım protokollerinde bulunan yetki-güvenlik-gizlilik-loglama-şifreleme kurallarının tamamını desteklemektedir.

Temel Özellikleri

 • TAKBİS Connector ile tam entegredir.
 • Online olarak gayrimenkul üzerindeki ipotekler sorgulanmaktadır.
 • Gerçek Kişi sorgulama ile T.C. kimlik ve/veya isim üzerinden arama yapılabilmektedir.
 • Arama sonucunda gelen kişinin gayrimenkul detaylarına ve haritada parsel bilgilerine koordinat listesi dahil ulaşılmaktadır.
 • Yapılan sorgulama sonucunda taşınmaz hisse ve ipotek, bilgilerine erişilebilmektedir.
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kapsamında Tapu Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ipotek terkin işlemlerinin yürütüldüğü TSUY uygulamasına online olarak veri gönderir.
 • TAKBIS sisteminden online veri çeker ve hisse üzerindeki ipotekleri anlık olarak kullanıcılara listeler.
 • Sorgulanan ipotekler harita üzerinde de görüntülenir ve kullanıcı terkin etmek istediği ipoteği seçerek başvuru işlemini yapar.
 • Yapılan başvurulara ilişkin gönderilen evraklar e-imza altyapısı kullanılarak imzalanır.
 • Başvuru aşamaları anlık olarak kullanıcılar tarafından izlenir.
 • Başvuru ile ilgili geçen süreler hesaplanır.
 • Harç onaylama işlemleri yapılır ve harç hesaplatılır.
 • Harçların ödenme durumları anlık olarak takip edilir.
 • Eklenen tüm kadastro verileri üzerinden bilgi alarak istenilen parselin kadastro meta verileri ve tapu sicil verileri listelenebilmektedir.
 • Referans veri kullanımı ile .ncz, .shp, .dwg, .dxf, .dgn, .tab, .gml vb. sayısal harita, plan, proje verisi içeren dosyalar harita üzerine eklenebilmektedir.
 • Harita üzerinde adres araması yapılmaktadır.
 • Kullanıcı tarafından seçilen bir bölge içindeki parsel verileri .shp dosyası olarak lokal bilgisayara indirilebilmektedir. 

Kullanıcılar

İpotek terkini yapan Bankalar tarafından kullanılmaktadır.

Sağladığı Faydalar

 • Bankaların ipotek terkin işlemlerini online ve web tabanlı olarak yapmalarını sağlar.
 • Tapu Müdürlüklerinde harcanan zamanı azaltır.
 • İnsan kaynağı harcamalarını azaltır.
 • Tapu dairelerinde geçen süre azalır ve işlem süresi kısalır.
 • Harita üzerinde doğru taşınmazın seçilmesi sağlar ve yanlış bir taşınmaz üzerinden ipotek terkini yapılmasını engeller.
 • Kağıt ortamında kaybolabilecek işlemler belgeleri daha güvenli şekilde yürütülür.
Tanıtım Videosu
Ekran Görüntüleri