Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Kısaca

E-Tesis, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan web servisleri aracılığıyla, tapu hizmetlerinde işlem süreçlerinin kısaltılması, personelin iş yükünün azaltılması, etkin ve hızlı hizmet sunma kolaylığı sağlamak amacıyla ipotek tesis işlemlerine yönelik belgelerin elden gönderilmesi usulünün ortadan kaldırılması, ilgili kurum ve kuruluşların TAKBİS sistemi üzerinden ipotek tesis işlemleri başvurularını çevrimiçi olarak yapabilmeleri ve tesis işlemlerini gerçekleştirmeleri için geliştirilmiş bağlantı yazılımıdır.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Kanunu’nun 26.maddesinde belirtilen tesis şekline yönelik tapu müdürlüklerinde ve ilgili kurumlarda yaşanan sıkıntıları giderebilmek için Bankalar tarafından bugüne kadar yazılı olarak düzenlenen ipotek tesis taleplerinin TKGM ile protokol yapılarak yetki verilen bankalar tarafından elektronik ortamda yapılması için web tabanlı olarak geliştirilmiştir.

Temel Özellikleri

 • Banka tarafından satış ipotek ve ipotek tesis işlemlerine başlamadan önce Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) metotları ile taşınmaz ve hisse sorgulanarak gerekli tüm takyidatlara ulaşılır.
 • Elektronik ipotek tesisinin yapılması için gerekli başvuru sistem üzerinden yapılır.
 • Sistem üzerinden, ipotek işleminin yapılacağı hissenin bulunduğu tapu müdürlüğünden başvuru rezervasyonu alınır.
 • İşlemler sırasında zorunlu alanlar sistem üzerinde belirtilir.
 • Taşınmaz ipotek tesis ve satış & ipotek işlemleri başvuruları TAKPAS ve external servis metotları kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Sistem, TKGM veri paylaşım protokollerinde bulunan yetki-güvenlik-gizlilik-loglama-şifreleme kurallarının tamamını desteklemektedir.
 • Yapılan başvurulara ilişkin gönderilen evraklar e-imza altyapısı kullanılarak imzalanır.
 • Yapılan başvuruya ait süreçler sistem üzerinden takip edilebilir.
 • Başlatılan işlem, yevmiye alınmadığı sürece, işlem iptal metodu ile iptal edilebilir.
 • MERNİS, VEDOP, TAKBİS entegrasyonları sistem üzerinden sağlanabilmektedir.
 • Tamamlanan başvurulara ait tüm belgeler sistem üzerinde arşivlenerek kolay erişime imkan verir.

Kullanıcılar

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kredi Kuruluşları (Faktöring, Varlık Yönetimi, Leasing Firmaları vb.)
 • Bankalar
 • Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
 • Tarım Kredi Kooperatifleri

Sağladığı Faydalar

 • E-devlet otomasyonu olan TAKBİS sistemine tam entegre çalışır.
 • E-devlet güvencesi altında tesis işlemi gerçekleştirir.
 • E-imza ile ipotek tesis güvenliğini sağlar.
 • Yetki seviyesi yönetimi sağlar, belli miktarın üzeri veya altı miktarların tesis edilmesini kullanıcı-rol bazlı yönetimini sağlar.
 • Tesis için gerekli tüm evrakların sisteme yüklenmesini sağlar.
 • Bankaların ipotek tesis işlemlerini online ve web tabanlı olarak yapmalarını sağlar.
 • İpotek tesis tarihçesi saklar.
 • İpotek altındaki taşınmazlar-hissedarlar veri tabanını anlık güncel yönetir.
 • Tesis maliyetlerini azaltır.
 • İnsan kaynağı harcamalarını azaltır.
 • Tapu dairelerinde geçen süre azalır ve işlem süresi kısaltır.
 • Harita üzerinde doğru taşınmazın seçilmesini sağlar ve yanlış bir taşınmaz üzerinde ipotek tesisi yapılmasını engeller.
 • Basılı evrak ortamında kaybolabilecek işlem belgelerinin dijital olarak arşivlenmesi ile kolay ve güvenilir erişim sağlar.
 • Elektronik ipotek tesisi otomasyonu ile klasik yöntemin aksine, hataların ve risklerin tespit edilmesi ve önüne geçilmesi kolaylaştırır.