Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Dış Kaynaklı Projeler Yönetim Portalı

Kısaca

Dış Kaynaklı Projeler Yönetim Portalı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, JICA vb. kuruluşların metodolojilerine göre düzenlenmiş olup, bu dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin, izleme ve değerleme işlemlerinin yapıldığı, fiziki ve nakdi gerçekleşmelerinin tamamının sistem üzerinden yürütüldüğü, planlamadan kapanışa kadar olan tüm proje süreçlerini merkezi bir sistemden yapılmasını sağlayan otomasyondur.

Alt Bileşenler

 • Yönetim Paneli
 • Tanımlamalar
 • Veri Yükleme
 • Proje İşlemleri
 • Proje Bilgileri
 • Amaç ve Mantıksal Çerçeve
 • Faydalanıcı Başvuru Girişi
 • Faydalanıcı Değerlendirme İşlemleri
 • Proje Ana Tasarım Raporu
 • Yıllık İş Plan / Bütçe
 • Fiziki Gerçekleşme
 • Nakdi Gerçekleşme
 • Fatura Bilgileri
 • Karar Destek ve Proje Yönetim Raporlamaları

Yöneticilere Ne Sağlar

 • Yönetim panelinin kullanışlı ekran tasarımı ile istenilen bilgilere genel veya detaylı bir şekilde ulaşımını sağlar, raporlamalar sunar.
 • Faydalanıcı ve faydalanıcı değerlendirme ile ilgili bütün bilgilere portal üzerinden ulaşılmaktadır.
 • Kullanıcı hangi müdahalenin hangi amaca hizmet ettiği bilgisine ulaşabilmektedir.
 • Kullanıcı fiziki ve nakdi gerçekleşmelerin takibi yapabilmektedir.
 • Kullanıcı projeler ile ilgili istatistiki bilgiler görüntüleyebilmektedir.
 • Kullanıcı projeler ile ilgili bütün raporlamaları alabilmektedir.

Temel Özellikleri

 • Projenin her aşamasının izleme ve değerlendirilmesi tek bir veri tabanı üzerinden yapılır.
 • Proje ile ilgili bütün raporlamalara portal üzerinden ulaşılır
 • Projelerin aşamalarında yapılan tüm hareketler kayıt altına alınarak teknik ve idari hafızanın oluşmasını sağlar.
 • Proje verilerine anında ulaşım sağlayarak zaman kayıplarını ortadan kaldırır.
 • Proje ile ilgili bütün belge ve evraklar ilgili katmanlara yüklenebilir.
 • Takbis, Megsis, Vedop ve Merkez bankası verilerine online erişim sağlanır.

Raporlamalar

 • Yıllık İş / Bütçe Plan Raporlamaları
 • Fiziki Gerçekleşme Raporlamaları
 • Nakdi Gerçekleşme Raporlamaları
 • Eğitim Raporlamaları
 • Demonstrasyon Raporlamaları
 • Yıllık İş / Bütçe Plan Raporlamaları
 • Eşleştirme Raporlamaları
Ekran Görüntüleri