Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16


BiyoGIS

Biyoyakıt Enerji Üretim Fabrikaları Otomasyonu

Kısaca

Biyoyakıt elde eden firmalar tarafından tarımsal alanların ölçümü çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan veri toplama, izleme, değerlendirme ve raporlama yazılımlarıdır. Yazılımlar hem tablet üzerinden saha ölçümü yapılmasını hem de web ortamına verilerin aktarılarak değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır.

Kimler Kullanır

Biyoenerji firmaları tarafından kullanılmaktadır.

Faydaları

 • Kullanıcıların sahada ölçüm alma işlerini otomatize eder.
 • Fabrikaya gelen-çıkan ürün bilgilerinin raporlanmasını sağlar.
 • Sahada yapılan çalışmaların fabrika merkezden izlenmesi ve yönetilmesini sağlar.
 • Sahada hatalı veri girişi yapılmasını engellemek için ön tanımlı bilgilerin kullanılmasın sağlar.
 • Sahada doğru parsel ve alan üzerinde çalışıldığını garantiler.

Web Portalı Bileşeni

 • Yeni kullanıcı ekleme düzenleme yapılabilmektedir. Eklenen kullanıcılar tablete aktarılabilmektedir.
 • Sahada çalışan taşeron firma ve çalışan kişi bilgileri tanımlanabilmektedir.
 • Sahada çizilen alanlar güncellenebilmektedir.
 • Sahada tanımlanan tapan, tırmık, balya ve nakliye alanlarına ilişkin alan ve ürün raporları alınabilmektedir.
 • Ada/parsel bazında arama yapılabilmektedir.
 • Ekilen ürün bilgileri girilerek sonraki yıllara ilişkin üretim tahmin bilgisi raporlanabilmektedir.
 • Arazi sahipleri tanımlanabilmektedir.
 • Ürün nem oranları girilerek yakıt verimi hesaplanabilmektedir.
 • Fabrika girişi yapılan araçlar ve ürünlere ilişkin bilgileri tanımlanabilmektedir.
 • Harita üzerinde altlık olarak uydu görüntüsü eklenebilmektedir.
 • Haritada tapan, tırmık, balya ve nakliye alanları ile izinsiz alanlar ayrı katmanlar halinde ve farklı renkte görüntülenebilmektedir.
 • Bölge bazlı gelen ürün miktarı ve fabrikadan çıkan (yakılan) ürün miktarı raporlaması yapılabilmektedir.
 • Raporlamalar pdf, excel, word formatlarında dışarı aktarılabilmektedir.
 • Fabrikada mevcut olan kantar ve muhasebe programları ile entegrasyon yapılabilmektedir.
 • Alan raporlamalarının harita ve lokasyon içerecek biçimde alınabilmesi sağlanmaktadır.
 • Biyoyakıtların kantardan girişleri ve yakıt amaçlı çıkışı ile stoklarının artış ve azalışlarının izlenmesi sağlanmaktadır.

Saha Ölçüm İşlemleri Tablet Bileşeni

 • Ürün seçim yapılabilmektedir.
 • Tapan, tırmık, balya ve nakliye aşamaları tanımlanabilmektedir.
 • Mülkiyet sahibinin çalışma yapılamasına izin verilmeyen alanlar tanımlanabilmektedir.
 • Tapan, tırmık, balya ve nakliye alanları tabletin GPS özelliği ile koordinatlı fotoğraf çekilerek köşe koordinatları birleştirilerek ekim yapılan alan haritada otomatik olarak çizilmekte ve alanı otomatik hesaplanabilmektedir.
 • Tapan, tırmık, balya ve nakliye alanları tablet üzerinden elle çizilebilmektedir.
 • Tırmık, balya ve nakliye alanları önceki çizilen alan kullanılarak daha hızlı oluşturulabilmektedir.
 • Arazi tipi taşlık, eğimli vb olarak seçilebilmektedir.
 • Tanımlanmış alanlar üzerinde ayrıca tabletle çekilen fotoğrafların eşleştirmesi yapılabilmektedir.
 • Kullanılan tarım ekipman bilgisi seçilebilmektedir.
 • Çalışan firma, taşeron ismi ve tarih saat kaydı girilebilmektedir.
Ekran Görüntüleri