Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

OdakAYKOME

Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri için geliştirilmiş olan altyapı çalışmalarına  ilişkin ruhsatlandırma süreçlerini yürüten şahıs & kurum ruhsat başvuru ve takip yönetim sistemidir. Altyapı ile ilgili yapılacak tüm çalışmalara ilişkin iş ve işlemleri OdakAYKOME ile doğru, hızlı ve kolay bir biçimde yönetir    

Yedikule İmar Otomasyonu

Belediyeler ve İl özel idareleri için imar planı yapım, plan değişikliği, ruhsat, imar komisyonu, mimari-mekanik-statik proje kabul ve onay süreçlerini yönetir…

e-tesis logo
Elektronik İpotek Tesisi

Bankaların, ipotek tesis işlemlerini gerçekleştirir. Banka kullanıcısı taşınmaz ve malik sorgulayıp ipotek ilgili belgeleri sisteme tanımlar ve ipotek tesisi başvurunu online yaparak tesisi online gerçekleştirir

terkin
Elektronik İpotek Terkini

Bankaların, ipotek terkin işlemlerini online ve web tabanlı olarak yaptığı otomasyondur. Banka kullanıcısı taşınmaz ve ipotek sorgulayıp fekh belgesini otomasyondan hazırlar ve elektronik imza ve zaman damgası ile Takbis’ e online olarak iletir

tpyp
Proje Yönetim Portalı

4735 sayılı kamu sözleşmeleri kanunu süreçlerini baştan sona yürüten otomasyondur. Sözleşme imzalanmasından kesin kabule kadar olan tüm süreçleri otomatiğe eder. Yapım, mal alımı, hizmet alımı türünde tüm sözleşmeleri yönetir. Fiziki ilerleme ve nakdi ilerlemeleri takip eder. Kamu kurumları, Belediyeler, Su Kanalizasyon idareler, ve taşeron kullanımı yüksek inşaat firmaları tarafından kullanılır

TakbisConnector
Takbis Connector

Ülkemizin tapu kadastro verilerin online görüntülenmesi, sorgulanması ve raporlanmasına yönelik bağlantı yazılımıdır. Bankalar, kamu kurumları, faktoring-leasing-varlık yönetimi firmaları tarafından kullanılır

kmula
Kamulaştırma Yönetim Portalı

2942 sayılı kamulaştırma kanunu tüm süreçlerini idare adına takip eder. Kamulaştırma kararından, dava takibi sürecine kadar tüm detayları tebligatlar dahil takip eder. Kamulaştırma projesi yürüten idareler tarafından kullanılır

kmp
KMP - Kamu Mülkiyet Portalı

Kamu kurumlarına tahsis edilmiş veya mülkiyetindeki taşınmazların takibi, arazi kiralanması, satışı, kiraya verilmesi, 5018 sayılı yasa icmalleri, taşınmazların kullanım biçimlerinin yönetildiği otomasyondur…

tasinmazruhsat
Taşınmaz ve Ruhsat Yönetimi Otomasyonu

Maden, inşaat ve beton firmaları için taşınmaz ve ruhsat yönetimi yapar. Saha arazilerinin takibi, yönetimi, ruhsat alanları ilgili kira-tahsis-üretim alanı-tesis alanı vb. detaylarda takip eder

mpys
Mimari Proje Yükleme

Mimari Projelerin tarafından TAKBİS sistemine aktarılmasını sağlar. Belediyeler bu sayede canlı proje arşivi oluşturmuş olur ve TKGM’ mimari proje gönderme listelerini elde ederler

unnamed
BiyoGIS

Biyoyakıt Enerji Üretim Fabrikaları Otomasyonudur. Biyoenerji firmaları veri toplama, izleme, değerlendirme ve raporlama yapabilirler.

pypportal
Dış Kaynaklı Projeler Yönetim Portalı

Avrupa birliği, dünya bankası, Jiaca vb. bütçe kaynağı merkez bütçe harici olan projelerin takibini, fiziki ve nakdi gerçekleşmelerini yönetir. Proje takibi, yanısıra proje değerlendirme ve hedeflenen mantıksal çerçevenin faaliyetler-müdehalaler ile sağlanıp sağlanmadığını görüntüler

admin-ajax
Cad&GIS Veri Dönüştürücü

Yazılım firmaları, CBS firmaları tarafından kullanılır. Cad verilerinin standart CBS formatlarında sorunsuz biçimde elde edilmesini sağlar. Cad verisini kapalı formattan çıkarıp erilşilebilir bilinen WKB-WKT yapılarına çeker

etakas
E- Takas

Bankaların, gayrimenkul mülkiyet hakkı el değiştirmesi sırasında, “para transferi” işlemlerini, alıcı ve satıcı için çevrimiçi yürütebildikleri, web tabanlı, mobil kullanıma uyumlu yapıda geliştirilmiş bir otomasyondur. “E-Takas” ile gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde el değiştirmesi sağlanır.