Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

OdakMAP

Hazır Kütüphane, Hazır Yetenekler, Açık Kaynak Kodla Geliştirilmiş, Ulusal Projede Kullanılarak Deneyimlenmiş Yazılım Sektörünü Lisans Bağımlı Olmadan Kendi GIS İhtiyaçlarını Kendi Yazılım Geliştirme Ortamlarında Karşılayabilecekleri Detaylı Dokümantasyona Sahip Clean Code Yapısında Geliştirilmiş, Uluslararası Standartları Destekleyen Bir GIS Yazılım Geliştirme Framework’üdür.

Elektronik İpotek Tesisi

Bankaların, ipotek tesis işlemlerini gerçekleştirir. Banka kullanıcısı taşınmaz ve malik sorgulayıp ipotek ilgili belgeleri sisteme tanımlar ve ipotek tesisi başvurunu online yaparak tesisi online gerçekleştirir

Elektronik İpotek Terkini

Bankaların, ipotek terkin işlemlerini online ve web tabanlı olarak yaptığı otomasyondur. Banka kullanıcısı taşınmaz ve ipotek sorgulayıp fekh belgesini otomasyondan hazırlar ve elektronik imza ve zaman damgası ile Takbis’ e online olarak iletir

Proje Yönetim Portalı

4735 sayılı kamu sözleşmeleri kanunu süreçlerini baştan sona yürüten otomasyondur. Sözleşme imzalanmasından kesin kabule kadar olan tüm süreçleri otomatiğe eder. Yapım, mal alımı, hizmet alımı türünde tüm sözleşmeleri yönetir. Fiziki ilerleme ve nakdi ilerlemeleri takip eder. Kamu kurumları, Belediyeler, Su Kanalizasyon idareler, ve taşeron kullanımı yüksek inşaat firmaları tarafından kullanılır

Takbis Connector

Ülkemizin tapu kadastro verilerin online görüntülenmesi, sorgulanması ve raporlanmasına yönelik bağlantı yazılımıdır. Bankalar, kamu kurumları, faktoring-leasing-varlık yönetimi firmaları tarafından kullanılır

Kamulaştırma Yönetim Portalı

2942 sayılı kamulaştırma kanunu tüm süreçlerini idare adına takip eder. Kamulaştırma kararından, dava takibi sürecine kadar tüm detayları tebligatlar dahil takip eder. Kamulaştırma projesi yürüten idareler tarafından kullanılır

KMP - Kamu Mülkiyet Portalı

Kamu kurumlarına tahsis edilmiş veya mülkiyetindeki taşınmazların takibi, arazi kiralanması, satışı, kiraya verilmesi, 5018 sayılı yasa icmalleri, taşınmazların kullanım biçimlerinin yönetildiği otomasyondur…

Taşınmaz ve Ruhsat Yönetimi Otomasyonu

Maden, inşaat ve beton firmaları için taşınmaz ve ruhsat yönetimi yapar. Saha arazilerinin takibi, yönetimi, ruhsat alanları ilgili kira-tahsis-üretim alanı-tesis alanı vb. detaylarda takip eder

Mimari Proje Yükleme

Mimari Projelerin tarafından TAKBİS sistemine aktarılmasını sağlar. Belediyeler bu sayede canlı proje arşivi oluşturmuş olur ve TKGM’ mimari proje gönderme listelerini elde ederler

BiyoGIS

Biyoyakıt Enerji Üretim Fabrikaları Otomasyonudur. Biyoenerji firmaları veri toplama, izleme, değerlendirme ve raporlama yapabilirler.

Dış Kaynaklı Projeler Yönetim Portalı

Avrupa birliği, dünya bankası, Jiaca vb. bütçe kaynağı merkez bütçe harici olan projelerin takibini, fiziki ve nakdi gerçekleşmelerini yönetir. Proje takibi, yanısıra proje değerlendirme ve hedeflenen mantıksal çerçevenin faaliyetler-müdehalaler ile sağlanıp sağlanmadığını görüntüler

Cad&GIS Veri Dönüştürücü

Yazılım firmaları, CBS firmaları tarafından kullanılır. Cad verilerinin standart CBS formatlarında sorunsuz biçimde elde edilmesini sağlar. Cad verisini kapalı formattan çıkarıp erilşilebilir bilinen WKB-WKT yapılarına çeker

E- Takas

Bankaların, gayrimenkul mülkiyet hakkı el değiştirmesi sırasında, “para transferi” işlemlerini, alıcı ve satıcı için çevrimiçi yürütebildikleri, web tabanlı, mobil kullanıma uyumlu yapıda geliştirilmiş bir otomasyondur. “E-Takas” ile gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde el değiştirmesi sağlanır.