Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Açık kaynak Kod Nedir?

Dünya çapına yayılmış olan yazılım uzmanlarının büyük projeler geliştirerek bu projelerde ortak teknolojide yazılım geliştirmesidir.

Projelerin finansını kamu kuruluşları, şirketler, vakıflar ve kişiler sağlamaktadır.

Dünya çapındaki dev teknoloji firmalarının kullandığı sistemler açık kaynak kodludur. Facebook, wikipedia, Google, Android, GeoServer vb.

Yazılım geliştirme araçları, kütüphaneler, fonksiyonlar, metodlar ve tüm tasarım ve analiz bilgileri açık bir şekilde herhangi bir şüpheye yer vermeden teslim edilir ve paylaşılır.

Açık Kaynak Kod Neden Uluslararası Standartlara Uygun Olmak Zorundadır?

ISO-TC211, OGC ve Inspire tarafından geliştirilen standartlar açık kaynak kod geliştiricileri tarafından temel alınır. Yazılım geliştirme altyapısı tamamen bu standartlara uygun hale getirilir. Hiç bir yazılımcı özel bir format, özel bir kod ve özel bir servis geliştirmez. Bunun nedeni ise geliştirilen yazılımın kullanılabilmesi için bilinen veri ve teknoloji standartlarının desteklenmesinin gereğidir.

Uluslararası standartlara uygun olmayan bir sistem kendi standardını koymuş ve kapalı ticari bir yazılımdır.

Açık Kaynak Kodun Faydaları Nelerdir?
  • Kendi ihtiyacınızı kolayca tarif edebilirsiniz, birisi size şu ürün senin bütün derdini çözüyor diyerek ürünü satıp kaçmaz.
  • Başka bir ihtiyaç sahibi için geliştirilmiş olan bir yazılım sizin ihtiyacınızı tam olarak çözmeyecektir.
  • Yazılımın idamesi için kişi veya şirketlere bağımlılık yaşamazsınız.
  • Çalışmamaya başladığı zaman yeni versiyona para verirseniz çalışır diyen birisi kapınızı çalmaz.
  • Yazılım anahtarı kullanmak zorunda kalmazsınız.
  • BSA /Avukat baskını korkusu yaşamazsınız.
  • Karmaşık lisans sözleşmeleri ile uğraşmazsınız.
  • Kurumunuzun teknik hafızasına tam dokümante edilmiş bir şekilde yerleşmesi için gerekli tüm envanter elinizdedir.
  • Sisteme tam ve eksiksiz olarak hakim olursunuz.
İdame- Bakım Nasıl Sağlanır?

Açık sistemlerde idame doğrudan iç kaynaklarca sağlanamadığı durumlarda, hizmet alımı danışmanlık veya doğrudan hizmet alımı ile gerçekleşir. Çoğu zaman bu hizmeti sağlayan lokal veya uluslararası binlerce uzmana hemen ulaşabilirsiniz.

İdamenin iç kaynaklar tarafından sağlanmasına yönelik tüm ihtiyaçlar ürün geliştirme ve kurulum aşamasında sağlanmış olur. Tüm yazılım kaynak kodları, analiz ve tasarım dökümanları, iş akış diagramları, iş kuralları, kod içi (in-line) dokümantasyon. Bu içerikler ile her yazılım geliştirici sistemde bakım, değişiklik ve geliştirme yapabilir.

Lisanslama Nasıl Olur?

Açık kaynak kodlu yazılımların lisanslaması GPL-LGLP gibi lisanslar gerçekleşir. Bilgi için bakınız http://opensource.org/licenses/ Bu lisansları kullanan yazılımlarda lisans olarak hangi modeli kullandığı yazar ve bu dokümanın sayfasını internetten download edip evraklarınız arasına koymanız lisans belgesine sahip olmanız için yeterlidir. Kimse sizden para istemez ve kimse para için rahatsız etmez.

Yazılım Lisansı Ücretsiz ise Ücret Nerde?

Bir çok açık kaynak kod geliştirme firması ve yazılım uzmanları verdikleri hizmet üzerinden para kazanmaktadır. Bu bilince sahip olan firma ve yazılım uzmanları kendi pazarlarını oluşturur iken sürekli açık olmak ve ürettikleri yazılımları standartlara uygun şekilde geliştirmeleri gerekltiğini bilirler.

Bunun yanında bir çok uzman günlük-haftalık-aylık eğitim ve programları düzenlemektedir. Bu kişiler dünya çapında her ülkede projeleri olan kişilerdir ve bağlı oldukları firmalar üzerinden çalışırlar.

Bir diğer para kazanma yöntemi ise Donate olarak adlandırılan bağışlardır. Bu yöntem widget tabir edilen küçük yazılım parçacıklarının kaynak kodu ile beraber kullanmak isteyen kişilerin yazılımı geliştiren kişiye miktarı kendisi tarafından belirlenen şekilde para ödemesidir.

Açık Kaynak Kod Yazılım Yönetimi ve Yaşam Döngüsü

Açık kaynak kodlu projeler ilk oluşturuldukları andan itibaren diğer geliştiricilerin katılımına açıktır. Ancak projelerin büyüklüklerine bağlı olarak, proje yazılım ekibine katılmak belli kurallara tabidir. Ancak, ister büyük bir proje isterse de bir kaç kişilik küçük bir proje olsun, en önemli kural yazılımın tüm standardlara uyması ve tüm testlerden başarılı bir şekilde geçmesidir. Projeler ticari bir kaygı ile hazırlanmadığı için ve modüller tüm testlerden geçmeden ana sürüm hazırlanmaz. Açık kaynak yazılımların en önemli özelliği kaynak kodları yazılımı geliştiren ve test eden dışında birçok farklı yazılımcının görmesi, inceleme ve yorum yapma hatta düzeltme hakkına sahip olmasıdır. Dolayısıyla yapılan bir hatanın fark edilmesi ve düzeltilemesi çok kısa sürede gerçekleşir.

Projeler belirli bir olgunluğa ve geliştirici kapasitesine ulaştıktan sonra, proje yönetimi için bir yönetim kademesi oluşur. Bu yönetim kademesi projenin vizyonuna, teknik altyapısına, yeni sürümlerde neler yapılacağına ya da projenin ömrünü tamamladığı gibi projenin ana kararlarını verirler. Verilen kararları uygulamak için alt komiteler oluşturabilirler. Proje yönetim kademelerinde projeyi oluşturan insanların yanı sıra en çok emeği geçen kişiler de yer alırlar.

Herhangi bir yazılımcının açık kaynak kodlu projelerde yazılım geliştirebilmesi için, proje yönetim kademesi tarafından kabul edilmesi gerekir. Bu kabul için ise belli şartlar vardır. İlk olarak o kişinin projeye geliştirici olarak katılabilmesi için projenin görev listesinde olan ve yazılması gereken modülleri geliştirmeye gönüllü olması gerekir. Ancak gönüllü olmak da yeterli değildir. Yazılımcının üzerine aldığı modülü projenin kod yazma ve test standardlarına uygun geliştirmesi, yazdığı kodun hatasız ve testlerden geçmiş olması gerekir. Bu durumda proje yönetimi yazılımcıyı açık kaynak kodlu yazılım geliştirici olarak kabul edebilir.

Yazılımların tüm standartları proje yönetimi tarafından belirlenir. Projelerde en önemli kısım sürekli kod ve sürüm entegrasyonunun olmasıdır. Uygulama mutlaka bir konfigürasyon aracıyla yönetilir. Yeni sürümlerde neler olacağı, hangilerinin yapılıp yapılmaması ya da modülün yazılım yaşam döngüsünün neresinde bulunduğu, internet üzerinden herkese açık olarak gösterilir. Modüllerin ve sürümleri takibi herkes tarafından özgürce yapılabilir.