Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Zarar Ziyan Gelir Kaybı Portalı ​

Kısaca

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün Toplulaştırma Projelerinden kaynaklı Zarar Ziyan ve Gelir Kaybı iş süreçlerinin, ödemelerin ve veri yönetimlerinin yapıldığı otomasyon sistemidir.

Sistem tüm Türkiye coğrafyasında zarar ziyan ve gelir kaybı hesaplarının Coğrafi Tabanlı yapıda takip edilmesini sağlar. İl müdürlükleri kapsamında yürütülen aşağıdaki şekil üzerinde belirtilen detaylar kapsamında zarar ziyan işlemleri ile ilgili süreçlerin yürütüleceği bir sistematik geliştirilmiştir.

2014 yılında kullanıma alınmıştır.

Kimler Kullanıyor

Arazi toplulaştırma daire başkanlığı ile birlikte tüm Türkiye tarım il ilçe müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır.

Vatandaşlar, E-devlet üzerinden zarar gören parseline ilişkin başvuru dosya bilgisi takip edilebilmektedir.

Temel İşlevler

 • Tarla ürünü ve ağaçlar için zarar ziyan/gelir kaybı bedelinin hesabında kullanılan “Fiziki girdi kullanımı ve masrafları” çizelgesinde belirtilen masrafların ilçe ve yıl bazında sisteme tanıtılması yapılabilmektedir.
 • İl Müdürlükleri kendi bünyesindeki toplulaştırma projeleri ile ilgili zarar ziyan işlemlerini yürütecek olan Komisyon teşkilini yapabilmektedir.
 • Zarar-Ziyan / Gelir Kaybı Bedelini, girilen parametrelere göre otomatik hesaplamaktadır. Muvafakatname, Kusursuzluk Tutanağı, Zarar Ziyan Gelir Kaybı Tutanağı, Taahhütname, Sulh Anlaşması gibi raporlar sistemden otomatik alınmaktadır.
 • Tespit Komisyonu teşkili ile ilgili olur yazısı, komisyon üyelerine tebliğ yazısı çıkartılmaktadır.
 • Toplulaştırma projesi kapsamında zarar-ziyan bedeli ödemesine sebep olan dış kurum projelerinin sisteme tanıtılması ve her zarar-ziyana konu taşınmazla ilişkilendirilmesi yapılmaktadır.
 • Hesaplamalarda Arazi Toplulaştırma Alanlarında Uğranılan Zarar Ziyan ve Gelir Kayıpları Uygulama Talimatı’nda belirtilen zarar ziyan bedel hesaplaması ve taşınmazın kalan kısmında ekili/dikili olan ürüne göre veya ürün ekilmemiş olması durumuna göre gelir kaybı bedel hesaplaması yöntemleri kullanılmaktadır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sabit tesisler için zarar-ziyan bedelinin hesabında kullanılan “Yapı Birim Maliyetleri” ve “İnşaat birim fiyatları” nı baz almaktadır.
 • Bir ürün için birden fazla hesaplama şekli var ise kullanıcı duruma uygun olan hesaplama şeklinin ne olacağını seçebilmektedir.
 • Zarar ziyan/gelir kaybına uğrayan taşınmaz ve malik bilgileri, online olarak TAKBİS’den alınmaktadır.
 • Kamulaştırma projesi yapan (DSİ-KGM-BOTAŞ vb.) Kurumların sisteme tanımlanması ve bu Kurumların yürüttüğü projeler ile ilgili oluşan zarar ziyan ve gelir kaybı hesaplarının uygulama üzerinden takibi yapılabilmektedir.
 • Sistem, Toplulaştırma Veri Konsolidasyonu (TVK), MERNİS, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve MEGSİS ile entegre çalışmaktadır.
 • Yazışmaların ve Raporlar otomatik olarak sistem üzerinden alınabilmektedir.
 • Zarar ziyan ve gelir kaybı alanlarının TVK, TAKBİS ve MEGSİS ile entegre olarak ada/parsel yüzölçümleri ve konumlarının harita üzerinden görüntülenmektedir.
 • Kamulaştırma işi yapan diğer Devlet kurumlarına üzerinde ekim yapılmış arazilerin değerinin biçilmesi için gerektiğinde servis edilebilir bir yapıda tasarlanmıştır.
 • TVK arazi toplulaştırma otomasyonu ile entegre çalışmaktadır.
Ekran Görüntüleri