Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

TVK- Arazi Toplulaştırma Proje Yönetim Otomasyonu

Kısaca

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arazi toplulaştırma faaliyetlerinin tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan proje yönetim portalidir.

Arazi toplulaştırma ve sulama drenaj projelerinin sözleşmeden kesin kabule kadar olan tüm süreçleri bütün detayı ile TVK üzerinden yürütülmektedir.

TVK ile Türkiyenin arazi toplulaştırma sayısal veri standartları oluşturulmuş ve bu veriler ilgili kurumlarla paylaşılabilir hale getirilmiştir.

Proje Yönetim Proseslerini içeren yapısı ile ülkemizin e-dönüşüm projelerinin öncülerindendir.

Tarım bakanlığı tarafından 2013 yılında kullanıma alınmıştır. Günlük hayattaki tüm işlemler system üzerinden yürütülmektedir.

Kimler Kullanıyor

Tarım reform genel müdürlüğü arazi toplulaştırma dairesi, sulama yönetimi dairesi, tarım il ilçe müdürlükleri, proje yapım ve inşaat yapım firmaları, altyüklenici firmalar ve Tümaş müşavirlik firması.

E-devlet üzerinden vatandaşa açılmıştır. Parselasyon ve dağıtım bilgileri ile birlikte projelerin süreç bilgileri vatandaşa servis edilmektedir.

Temel İşlevler

 • Proje yönetim süreçlerinin tamamını içermektedir.
 • Sistem sadece coğrafi veriler değil aynı zamanda tüm yazışmaları, ödemeleri ve hakediş sistematiğin yönetmektedir.
 • Arazi toplulaştırma faaliyetleri sırasında üretilen tüm coğrafi ve sözel veriler müteahhit firmalar tarafından internet üzerinden sisteme yüklenebilmektedir. Masaüstü sektöründe kullanılan tüm ilgili yazılımların verilerini sorunsuz okumaktadır.
 • Sisteme yüklenen tüm veriler kurum ve müşavir firma tarafından yine sistem üzerinden kontrol edilmektedir.
 • Bir yandan hala yapım aşamasında olan projeler ile ilgili veriler sisteme yüklenir iken bir yandan da geçmişte tamamlanmış olan projelerin arazi toplulaştırma verileri düzenlenip sisteme kazandırılmıştır.
 • GIS verileri ile hakediş, raporlama ve yazışma verileri birbirleri ile entegre şekilde çalışarak etkin bir karar destek sistemi altlığı ve hizmeti oluşturmaktadır.
 • TVK bütün arazi toplulaştırma ilgili inşaat, ziraat ve harita firmaları tarafından kullanılmakta ve aynı zamanda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ilgili daire başkanlıklarınca temel veri tabanı olarak işletilmektedir.
 • TVK, mobile uygulamaları ile iOS işletim sistemi kullanan iPhone ve Ipad cihazlar ile arazi çalışmaları yapılıp mobil avantajlardan yararlanılabilmektedir.
 • Sözleşmenin başlangıcından kesin kabule kadar tüm yönetim süreçlerinde hak ediş, iş ilerleme, fiyat farkı vb konularda hesaplama hatalarını ortadan kaldırmaktadır.
 • Performans raporlama, anlık gerçekleşme takibi, güncel istatistiki bilgiler, proje ile ilgili her türlü yazışma kolayca ve tek ekrandan yapılabilmektedir.
 • Dış kurumlara ve yüklenici firmalara veri servisleri açılabilen uygulama ile, bugüne kadar yapılan ve yapılmış olan tüm arazi toplulaştırma faaliyetleri tek bir veri tabanında birleşmektedir.
Ekran Görüntüleri
Videolar