Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

TVK BİS – Tabiat Varlıklarını Koruma Bilgi Sistemi

Kısaca

Korunan Alanlar (Sit, Özel Çevre Koruma Alanları), Anıt Ağaçlar ve Mağaraların yönetildiği otomasyondur. Kiralama, ecrimisil, başvuru ve tahsis işlem süreçlerinin CBS ve web tabanlı yapıda yönetilmesini sağlayan açık kaynak kodla geliştirilmiş bilgi sistemidir. Korunan alanlar dâhilinde yapısı/gayrimenkulü bulunan vatandaşlar, başvuru süreçlerini il ve bölge bazında bu otomasyon üzerinden yürütebilir ve süreçleri ile ilgili aşamalarını takip edebilirler

Kimler Kullanır?

 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları – Şube Müdürlükleri çalışanları

 • İl ve Bölge Müdürlükleri çalışanları

 • Vatandaşlar (Başvuru Sahibi)

Temel Özellikleri

 • Açık kaynak kod teknolojisi kullanılarak, web ve CBS tabanlı ve ilgili uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiştir.

 • Web sayfaları mobil uyumlu (responsive) yapıdadır; web sayfalarına mobil cihazlardan erişildiğinde ekran görünümleri mobilde kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

 • Korunan Alanlar (Sit, Özel Çevre Koruma Alanları), Anıt Ağaçlar ve Mağara sayısal verilerinin tek bir sistem içerisinde konsolidasyonu mümkündür.

 • Tabiat Varlıkları, Sit Alanları, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB ) vb. ilgili coğrafi verilerin, yürütülen süreçlerle ilişkili olacak şekilde altlık haritalarla birlikte görüntülendiği, sorgulandığı, yönetildiği harita bileşeni mevcuttur.

 • Sistem, güvenli Web Servis çağırma yeteneğine sahiptir. WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) ile sisteme katman eklenebilir.

 • Süreç yönetimini kapsar:

  • Kiralama/Kullanım İzni

  • Ecrimisil

  • Kaçak Yapı

  • Talep

  • Tahsis

  • Gündem, Karar ve Komisyon Yönetimi

 • Kiralama süreçleri ile ilgili başvuru aşamasından son aşamaya kadar olan süreç takibini sağlayacak bilgi giriş ekranları mevcut olup, süreçle ilgili evraklar sistem üzerinden yüklenebilir ve süreçle ilgili işlemler takip edilebilir.

 • Ecrimisil süreçleri, ilk tespit aşamasından son işlem aşamasına kadar sistem üzerinden ilgili belge ve evrakları ile birlikte takip edilebilir.

 • Dış sistemlerle (TAKBİS, VEDOP, MERNİS) entegredir.

 • Komisyon ve gündem iş ve işlemleri yönetilebilir.

 • Kaçak Yapı Tespiti ile ilgili bilgiler (kaçak yapı türü, tespit tarihi, koordinatları, kaçak yapı durumu, fotoğrafları) kaydedilerek, sorgulanıp, raporlanabilir.

 • Genel Müdürlük Yönetimi, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin kullanımı için oluşturulmuş, Tabiat Varlıkları ile ilgili istatistiksel verilerin dinamik yapıda (Korunan alanlar, ÖÇKB ve Doğal Sit alanları, Anıt Ağaçlar, Mağaralar) sunulduğu Yönetim Paneli mevcuttur.

Sağladığı Faydalar

 • Ülkemizin her köşesindeki tabiat varlıkları ile ilgili tüm bilgi ve belgeler harita ve arşiv tabanlı bu yönetim sistemi ile izlenir ve değerlendirilir.

 • Kurulan veritabanı ile ülkemizin tabiat varlıkları ve ilgili iş süreçleri hafızası oluşur.

 • Vatandaş başvurularının sistem üzerinden alınması ve süreçlerin yönetilmesi ile  karar verme ve yönetimsel süreçler hız kazanır.

 • Korunan alanlar dâhilinde yapısı/gayrimenkulü bulunan vatandaşlarımız başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir, başvuru sürecini takip edebilir.

 • Vatandaşlar, başvurularının durumunu Müdürlüğe gitmeden web üzerinden takip edebilir. Böylece hem vatandaş hem de kurumun iş yükü/zaman kaybı azalır.

 • Vatandaşların, ilgili süreçlere ilişkin her türlü başvuru ve şikâyetlerine daha hızlı ve şeffaf cevap alabilmeleri sağlanır.

 • Süreç ve hizmetler, tüm çalışanlar tarafından aynı standartta uygulandığından, süreçlerin şeffaflaşması ve hesap verebilir bir yapı içinde yönetilmesi mümkün olur.

 • İhtiyaç duyulan evrak, bilgi veya verilerin kurum birimleri arasında güncel bir şekilde transferi ve paylaşımı mümkündür.

 • TVK BİS ile detaylı raporlama teknikleri ile verilen hizmetlerin kalitesi ve durumu ölçülebilir hale gelir.

Ekran Görüntüleri