Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

TÜKAS-CBS (Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi)

Kısaca

Ülkemizin tarımsal üretim kayıt sisteminin GIS bileşenidir.

Tüm ülke tarım arazilerinin, tarım parsellerinin işletildiği, çiftçi desteklemelerinin bu GIS verisi baz alınarak verildiği, bitkisel üretim faaliyetlerinin parsel bazında izlenebildiği sistemdir.

Web tabanlı coğrafi veri editleme düzenleme fonksiyonları il ilçe müdürlüklerinin kullanımına açılmıştır. Masaüstü cad veya cbs yazılımı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırmıştır.

Tarım bakanlığı tarafından 2013 yılında kullanıma alınmıştır.

Kimler Kullanıyor

Tarım bakanlığı il ilçe müdürlükleri ÇKS ve CBS şubesi kullanıcıları ile Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanlığı doğrudan kullanmaktadır.

Temel İşlevler

 • Ülkemizde her yıl üretilen bitkisel ürünlerin istatistiği GIS içeriği ile birlikte alınabilmektedir.
 • Hangi parselde buğday, hangi parselde pamuk veya meyve üretildiği bilgisine erişilebilmektedir.
 • Tüm ülkeyi kaplayan üretim dönemine denk gelen uydu görüntüleri sisteme yüklenmektedir. Sistem bu görüntüleri yayınlamakta ve desteklemeler bu görüntüler üzerinden control edilerek verilmektedir
 • Tarım parseli düzenleme işlemleri web ortamındaki editleme işlemleri ile yapılmaktadır. Bir parsel içindeki faaliyet dışı alanlar (bina-havuz-yol-kayalık-taşlık-ağaçlık alan vb.) çıkartılabilmekte, yeni obje çizimi, değiştirme, birleştirme ayırma işlemleri ve benzer çok sayıda editleme yeteneği barındırmaktadır.
 • Coğrafi veri yönetimi (Vektör, ortofoto ve uydu görüntüleri)
 • TKGM Verileri online kullanımı Tapu ve Kadastro
 • Tarım Parselleri yönetimi
 • Geçmişe yönelik history datası saklama ve yönetimi
 • Arazi tespitlerinin sisteme yüklenmesi
 • Destekleme kontrollerinin uydu desteği ile yapılması
 • Sorunlu tarım arazilerinin belirlenmesi ve yayınlanması
 • Çeşitli seviyelerde karar destek raporlamaları
 • Çaykur, dedaş, tarsim vb. kurumlarla veri paylaşımları
Tanıtım Videosu
Ekran Görüntüleri