Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

TEH Portal Toprak Etüd ve Haritalama Portalı

Kısaca

Arazi toplulaştırma projeleri kapsamında yürütülen toprak etüd projeleri, arazinin toprak sınıfının ve özelliklerinin belirlenmesi ve arazi kullanım planlamalarının süreç denetim ve yönetimine yönelik işlemleri yürütüldüğü web tabanlı bir otomasyonudur.

Ülkemizin toprak veri tabanıdır.

Mevzuat

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu süreçlerini yürütür.

Kapsam

Ülkemizin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu kanunu kapsamında toprak sınıflarının ve arazi sınıflarının belirlenmesi ve arazi kullanım planlamasının yapılarak topraklarımızın daha doğru kullanılmasının sağlanması ve verimli toprakların tarım dışı kullanılmasının engellenmesi gerekmektedir.

Ülkemiz tarım arazilerinin korunmasını, ülkemizin toprak haritasının oluşturulmasını ve güncel tutulmasını sağlamak üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Arazileri Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen toprak etüd süreçlerinin otomasyon sistemi içinde yürütülmesi için gerekli yazılım otomasyonunun geliştirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı ile 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunlarında yapılan değişikliklerin yönetilebildiği yazılım otomasyonu, Tarım Bilgi Sistemi’ne uygun bir şekilde geliştirilmiştir. Tüm entegrasyon çalışmaları ve sistem idamesi, eğitim faaliyetlerinin yapılması bu işin kapsamında tamamlanmıştır.

Toprak etüd projelerinin tek bir merkezden yönetilmesi ve beraber toprak veri tabanının kurulmasının yanı sıra toprak etüd süreçlerinin otomasyon üzerinden gerçekleştirilmesi ve izlenmesi sağlanmaktadır.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında yürütülen toprak etüd projelerini takip etmekte ve tüm Türkiye çapında toprak haritalarını sayısal ortamda güncel tutabilmektir.

Kullanıcılar

Tarım Reform Genel Müdürlüğü Tarım Arazileri Değerlendirme (TAD) Daire Başkanlığı tarafından kullanmaktadır.

Projeyi yürütmekle yükümlü yükleniciler tarafından oluşturulan verilerin yine ilgili yükleniciler tarafından sisteme yüklemesi yapılmaktadır.

İl Özel İdareleri, Belediyeler, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, firmalar ve gerçek kişilere hizmet vermektedir.

E-devlet servisleri üzerinden vatandaş kullanımına açılmıştır.

Temel Özellikleri

 • Toprak etüd iş süreçlerinin sözleşmenin imzalanmasından kesin kabul aşamasına kadar olan tüm aşamalarını yönetir.
 • Tüm ülke çapında verileri içeren sistemin kontrol ve yönetimi TAD Dairesi Başkanlığı’na aittir.
 • Yürütülen projelerin üretilen sonuçları ihtiyaç duyan herkese TEH Portal ve e-Devlet üzerinden kullanıma açıktır.
 • Arazilere ait arazi kullanım kabiliyeti, arazi sınıfı, eğim, derinlik, yükseklik, toprak haritası, toprak etüd sonuçları gibi bilgiler görüntülenebilmektedir.
 • Parsel analizi, toprak verisinden toprak özellikleri alınarak kesişimleri yapılabilmektedir.
 • Yapılan değerlendirmeler ile birlikte toprak analizi ve arazi etütleri verilerinin tek bir veri tabanında toplanarak güncel toprak veri tabanı oluşturulmaktadır.
 • İl-ilçe-köy/mahalle ve ada/parsel olarak tarım parseli sorgulanabilmekte ve sorgulanan parselin toprak ile ilgili veri analizi yapılabilmektedir.
 • Yapılan tüm işlemlerin istatistiki bilgileri tutulabilmektedir.
 • E-Devlet portalı üzerinden arazilerin toprak özellikleri Tarım Dışına Çıkarma Amaçlı Parsel Sorgulama TEH portalı üzerinden servis olarak vatandaşa sunulmaktadır.
 • İl, ilçe, mahalle/köy, ada/parsel no ve sorgulama amacı bazlı olarak parsele ait alan, arazi sınıfı, arazi kullanım kabiliyeti, yükseklik, eğim, toprak derinliği gibi bilgileri ile birlikte parselin geometrisi harita üzerinde gösterilmektedir.
 • Gereksiz yatırımları önlemek amacı ile yatırımcıların arazinin toprak özellikleri ve sınıfı ile ilgili olarak bilgilendirilmesini sağlanmaktadır.
 • Tüm tarım arazilerini bir harita üzerinde sınıflandırarak yatırımsal kararlar açısından tarım dışı kullanım durumlarının yönetimini sağlanmak için güncel veri altlığı sağlamaktadır.
 • Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulan arazi toprak özellikleri ile ilgili bilgilere anlık erişim sağlanmaktadır.
 • İzinlendirilen ve izinlendirilmeyen parsellerin harita üzerinde dağılımları izlenebilmektedir.
Ekran Görüntüleri