Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

TEH Portal Toprak Etüd ve Haritalama Portalı

Kısaca

Arazi toplulaştırma projeleri kapsamında yürütülen toprak etüd projeleri ile arazinin toprak sınıfı ve özelliklerinin belirlenmesi ile birlikte arazi kullanım planlamalarının süreç denetim ve yönetimine yönelik işlemleri yürütüldüğü web tabanlı bir otomasyonudur. Ülkemizin toprak veri tabanıdır.

Mevzuat

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu süreçlerini yürütür.

Kimler Kullanır

Tarım reform genel müdürlüğü TAD (Tarım Arazileri Değerlendirme) Daire Başkanlığı tarafından kullanmaktadır.

Projeyi yürütmekle yükümlü yükleniciler tarafından oluşturulan verilerin yine ilgili yükleniciler tarafından sisteme yüklemesi yapılmaktadır.

İl özel idareleri, belediyeler, iller bankası, devlet su işleri, karayolları genel müdürlüğü, firmalar ve gerçek kişilere hizmet vermektedir.

E-devlet servisleri üzerinden vatandaş kullanımına açılmıştır.

Temel Özellikleri

 • Toprak etüd iş süreçlerinin sözleşmenin imzalanmasından kesin kabul aşamasına kadar olan tüm aşamalarını yönetir.
 • Tüm ülke çapında verileri içeren sistemin kontrol ve yönetimi TAD Dairesi Başkanlığı’na aittir.
 • Yürütülen projelerin üretilen sonuçları ihtiyaç duyan herkese TEH Portal ve e-Devlet üzerinden kullanıma açıktır.
 • Arazilere ait arazi kullanım kabiliyeti, arazi sınıfı, eğim, derinlik, yükseklik, toprak haritası, toprak etüd sonuçları gibi bilgiler görüntülenebilmektedir.
 • Parsel analizi toprak verisinden toprak özellikleri alınarak kesişimleri yapılabilmektedir.
 • Yapılan değerlendirmeler ile birlikte toprak analiz ve arazi etütleri verilerinin tek bir veritabanında toplanarak güncel toprak veri tabanı oluşturulmaktadır.
 • İl-ilçe-köy/mahalle ve ada/parsel olarak tarım parseli sorgulanabilmekte ve sorgulanan parselin toprak ile ilgili veri analizi yapılabilmektedir.
 • Yapılan tüm işlemlerin istatistiki bilgileri tutulabilmektedir
 • E-Devlet portalı üzerinden arazilerin toprak özellikleri Tarım Dışına Çıkarma Amaçlı Parsel Sorgulama TEH portalı üzerinden servis olarak vatandaşa sunulmaktadır.
 • İl, ilçe, mahalle/köy, ada/parsel no ve sorgulama amacı bazlı olarak parsele ait alan, arazi sınıfı, arazi kullanım kabiliyeti, yükseklik, eğim, toprak derinliği gibi bilgileri ile birlikte parselin geometrisi harita üzerinde gösterilmektedir.
 • Gereksiz yatırımları önlemek amacı ile yatırımcıların arazinin toprak özellikleri ve sınıfı ile ilgili olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
 • Tüm tarım arazilerini bir harita üzerinde sınıflandırarak yatırımsal kararlar açısından tarım dışı kullanım durumlarının yönetimini sağlanmak için güncel veri altlığı sağlamaktadır.
 • Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulan arazi toprak özellikleri ile ilgili bilgilere anlık erişimi sağlanmaktadır..
 • İzinlendirilen ve izinlendirilmeyen parsellerin harita üzerinde dağılımlarının izlenebilmektedir.

Kapsam

Ülkemizin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu kanunu kapsamında toprak sınıflarının ve arazi sınıflarının belirlenmesi ve arazi kullanım planlamasının yapılarak topraklarımızın daha doğru kullanılmasının sağlanması ve verimli toprakların tarım dışı kullanılmasının engellenmesi gerekmektedir.

Ülkemiz tarım arazilerinin korunmasını ile ülkemizin toprak haritasının oluşturulmasını ve güncel tutulmasını sağlamak üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Arazileri Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen toprak etüd süreçlerin otomasyon sistemi içinde yürütülmesi için gerekli yazılımların geliştirilmesi, aynı zamanda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı ile 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunlarında yapılan değişikliklerin yönetilebildiği otomasyon sisteminin geliştirilmesi, yazılımların tam anlamı ile tarım bilgi sistemine uygun bir şekilde geliştirilmesi için gerekli tüm entegrasyon çalışmaları ve sistem idamesi, eğitim faaliyetlerinin yapılması amaçlanmıştır.

Toprak etüd projelerinin tek bir merkezden yönetilmesi ve beraber toprak veri tabanının kurulması yanı sıra toprak etüd süreçlerinin otomasyon üzerinden gerçekleştirilmesi ve izlenmesi sağlanmaktadır.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında yürütülen toprak etüd projelerini takip edilmek ve toprak haritalarının sayısal ortamda tüm Türkiye çapında güncel tutabilmektir.

Ekran Görüntüleri