Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

TedPORTAL - Tarım Arazileri Değerleme Otomasyonu

Kısaca

Tarım arazilerinde, hazine arazisi kiralama, diğer arazileri kiralama, kiraya verme, yarıcılık, ortaklık, alım ve satım başvurularının TedPORTAL üzerinden alınıp askı listelerinin yayınlandığı ve bu başvurulara yapılan taleplerin listelenerek Tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerince eşleştirme listelerinin ilan edildiği sistemdir.

Ayrıca Arazi edindirme ve değerleme daire başkanlığı tarafından verilen değerleme formülleri işletilerek Türkiye’de bulunan bütün tarım parsellerinin değerleme işlemleri TedPORTAL üzerinden yürütülür.

Mevzuat

3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini ve yine 3083 sayılı Kanun gereğince uygulama alanlarında arazi kiralama çalışmalarını yapılmasını veya yaptırılmasını sağlar.

Kimler Kullanır?

Tarım Reform Genel Müdürlüğü Arazileri Edindirme ve Değerleme Daire Başkanlığı, tüm tarım il ve ilçe Müdürlükleri ve tarım arazisi hisse sahibi vatandaşlar ile tarım arazisi kiralamak, satın almak isteyen gerçek kişiler ve tüzel kişiler kullanmaktadır.

Temel Özellikleri

Tarım arazilerinin kiralama, hazine arazisini kiraya verme, kiraya verme, satın alma, satma, ortakçılık, yarıcılık ilan ve başvuruları TedPORTAL üzerinden alınır.

Ayrıca Türkiye’de bulunan bütün tarım arazileri değerleme işlemleri sistem tarafından işletilen formüller ile TedPORTAL üzerinden yürütülür.

Vatandaş kullanıcıları sistem içerisine girip illerde bulunan başvuruları, bu başvurulara ait fotoğrafları, ayrıntılı arazi bilgilerini, bu arazilerinin fiyat bilgilerini görüntülediği ve görüntülenen başvurulara kiralama ve/veya satın alma talebinde bulunabilir.

Vatandaş kullanıcıları sistem içerisine girip kendilerine ait tarım arazilerinin fotoğraflarını ekleyerek, arazi bilgilerini girerek satma ve/veya kiraya verme ilanı verebilirler.

Kurum personelleri ise sistem üzerinden verilen ilan ve talepleri alarak portalın üzerinden yapılan puanlama sistemi ile alıcı ve satıcıları, kiracı ve kiraya vermek isteyenleri birbirleri ile eşleştirir. Burada ki amaç yeter gelirli arazi büyüklüğü olmayan çiftçileri yeter gelirli arazi büyüklüğüne ulaştırmaktır. Puanlama sistemi de buna göre işler.

TedPORTAL; Mernis, Vedop, Takbis, ÇKS ile entegrasyonu bulunmaktadır.

Ekran Görüntüleri