Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

TedPORTAL - Tarım Arazileri Değerleme Otomasyonu

Kısaca

Tarım arazilerinde, hazine arazisi kiralama, diğer arazileri kiralama, kiraya verme, yarıcılık, ortaklık, alım ve satım başvurularının TedPORTAL üzerinden alınıp askı listelerinin yayınlandığı ve bu başvurulara yapılan taleplerin listelenerek Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerince eşleştirme listelerinin ilan edildiği sistemdir.

Ayrıca Arazi Edindirme ve Değerleme Daire Başkanlığı tarafından verilen değerleme formülleri işletilerek Türkiye’de bulunan bütün tarım parsellerinin değerleme işlemleri TedPORTAL üzerinden yürütülür.

Mevzuat

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini ve yine 3083 sayılı Kanun gereğince uygulama alanlarında arazi kiralama çalışmalarının yapılmasını veya yaptırılmasını sağlar.

Kimler Kullanır?

  • Tarım Reform Genel Müdürlüğü Arazi Edindirme ve Değerleme Daire Başkanlığı
  • Tüm Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri
  • Tarım arazisi hisse sahibi vatandaşlar
  • Tarım arazisi kiralamak, satın almak isteyen gerçek kişiler ve tüzel kişiler

Temel Özellikleri

  • Tarım arazilerinin kiralama, hazine arazisini kiraya verme, satın alma, satma, ortakçılık, yarıcılık ilan ve başvuruları TedPORTAL üzerinden alınır.
  • Türkiye’de bulunan bütün tarım arazileri değerleme işlemleri sistem tarafından işletilen formüller ile TedPORTAL üzerinden yürütülür.
  • Vatandaş, sistemi kullanarak illerde bulunan başvuruları, bu başvurulara ait fotoğrafları, ayrıntılı arazi bilgilerini, bu arazilerinin fiyat bilgilerini görüntüler. Ve görüntülenen başvurulara kiralama ve/veya satın alma talebinde bulunabilir.
  • Vatandaş, sistemi kullanarak kendilerine ait tarım arazilerinin fotoğraflarını ekleyerek, arazi bilgilerini girerek satma ve/veya kiraya verme ilanı verebilirler.
  • Kurum personelleri, sistem üzerinden verilen ilan ve talepleri alarak TedPORTAL üzerinden yapılan puanlama sistemi ile alıcı ve satıcıları, kiracı ve kiraya vermek isteyenleri birbirleri ile eşleştirir. Burada ki amaç yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü olmayan çiftçileri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırmaktır. Puanlama sistemi de buna göre işler.
  • TedPORTAL; Mernis, Vedop, Takbis, ÇKS ile entegrasyonu bulunmaktadır.
Ekran Görüntüleri