Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

TAY Portal

Kısaca:

Tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlendirilmesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespiti işlemlerinin TAY portal otomasyonu üzerinden, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine gelen başvuruların takbis entegrasyonu ile değerlendirilmesi, değerlendirilen başvurulara otomatik cevap verilmesi ve bu cevapların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne servisler aracılığı ile iletilmesini sağlar.

Mevzuat:

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Arazileri Yönetimi Daire Başkanlığı 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapılmasına dair 6537 sayılı kanun, 7139 sayılı kanun ve 700 numaralı KHK ile yapılan değişiklikler kapsamındaki süreçleri yürütür.

Kimler Kullanır?

Tarım Reform Genel Müdürlüğü TAY (Tarım Arazileri Yönetimi) Daire Başkanlığı ile tüm tarım il ve ilçe TAY Şube Müdürlükleri birebir kullanmaktadır.

E devlet servisleri üzerinden vatandaş kullanıcılarına açılmıştır.

Temel Özellikleri:

Tarımsal arazilerin devri işlemleri, il ve ilçe tarım orman müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümlerin işlemleri TAY portal üzerinden yürütülür.

Tarımsal arazilerin miras yolu ile intikali il ve ilçe tarım orman müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespiti işlemleri TAY portal üzerinden yürütülür.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS ile online entegre çalışarak TAKBİS sisteminden online gönderilen satış ve intikal işlemlerine TAY Portal üzerinden online olarak cevap verilmektedir.

Bu entegrasyon ile cevap süresi 24 saatin altına indirilmiştir.

Miras ve Satış ile ilgili yapılan bütün işlemleri istatistiki bilgileri tutulmaktadır.

E devlet ile yapılan entegrasyonda vatandaş, TC kimlik numarası ile giriş yaparak satış ve/veya miras yolu ile intikal başvurularının güncel durumları ve başvuru detayları hakkında bilgi sahibi olmaktadır.

Tarım Orman İl Müdürlükleri ve İlçe müdürlükleri kullanıcıları İl, ilçe, mahalle/köy, ada/parsel no ve sorgulama amacı bazlı olarak satışa ve mirasa konu parseller sorgulanabilmekte ve sorgu sonuçları olarak parsele ait alan, arazi sınıfı, arazi kullanım kabiliyeti, yükseklik, eğim, toprak derinliği bilgileri ile birlikte parselin geometrisi harita üzerinde gösterilmektedir.

Tarım Orman İl Müdürlükleri ve İlçe müdürlükleri kullanıcıları satışa ve mirasa konu olan parsellerin maliklerinin bilgilerini NVİ sisteminden sorgulanabilmektedir.

Ekran Görüntüleri