Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

TADLab Portalı

Kısaca

TADLab Toprak Koruma ve Arazi Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından 10/01/2020 tarihinde kullanıma alınmış olup, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen laboratuvarların sistematik süreçlerini devam ettirdikleri Laboratuvar Bilgi Sistemi Portalı’dır.

Kapsam

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31) ve hükümlerine uygun olan sistem, Toprak Analiz Laboratuvarlarının koordinatlı numune girişlerini, sistematik olarak analiz devamlılığını ve raporlama işlemlerini yönetmeleri için geliştirilmiştir.

Harita üzerinden sözel ekranda yapılan tüm işlem adımlarının takibi ve analiz sorgulamaları gerçekleştirilebilir. Numune, numune sahibi, analiz birimleri ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) durumları takip edilebilir. Analiz sonuç durumlarına göre tematik haritalar üretilebilir. Altlık harita olarak her ölçekte Raster harita da görüntülenebilmektedir.

Kimler Kullanır?

 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Toprak Analiz Laboratuvarları
 • Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlükleri bünyesindeki laboratuvarlar
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez, İl/İlçe Müdürlüğü laboratuvarları ve personelleri
 • Büyükşehir Belediyeleri bünyesindeki laboratuvarlar
 • Eğitim kurumları bünyesindeki laboratuvarlar
 • İl Özel İdareleri bünyesindeki laboratuvarlar
 • Ticaret Borsaları bünyesindeki laboratuvarlar
 • Ziraat Odaları bünyesindeki laboratuvarlar

Alt Bileşenler

 • Yönetim Paneli
 • Laboratuvar Durum Takibi
 • Numune Takibi
 • Analiz Girişi
 • Gelişmiş Web GIS
 • Parsel Bilgileri
 • Numune Koordinat Girişi
 • Koordinatlı Analiz Bilgileri
 • Değerleme Takibi
 • Analiz Raporlama İşlemleri
 • Destekleme Ödeme Takibi
 • Laboratuvar Denetim Takibi
 • Denetim Raporları
 • MERNİS Entegrasyonu
 • MEGSİS Entegrasyonu
 • VEDOP Entegrasyonu
 • TAKBİS Entegrasyonu

Temel Özellikleri

 • Analizin her aşamasını tek bir veri tabanı içerisinde birleştirerek bilgi karmaşasını ve kayıpları önler.
 • Analiz aşamasında yapılan tüm hareketler kayıt altına alınarak teknik ve idari hafızanın oluşmasını sağlar.
 • Analiz verilerine anında ulaşım sağlayarak zaman kaybını ortadan kaldırır.
 • TAKBİS, MEGSİS, VEDOP ve MERNİS verilerine online erişim sağlar.
 • Analiz içi üretilen tüm veriler doğal formatlarında yüklenebilmektedir.
 • Harita üzerinden ve sorgu ekranlarından analiz ile ilgili tüm verilere erişim sağlanabilmektedir.
 • Analizin geçmişi ile ilgili kontrol bulgularına sistem üzerinden yetki dahilinde kolaylıkla erişilebilmektedir.
 • Harita modülünde gpx sayısal analiz noktaları verisi içeren dosyalar, harita üzerine eklenebilmektedir.
 • Eklenen gpx nokta verilerinin her birine otomatik kontroller dahilinde numune kaydı oluşturulabilmektedir.

Raporlamalar

 • Toprak Analiz Raporu
 • Sulama Suyu Analiz Raporu
 • Bitki Analiz Raporu
 • Akredite Toprak Analiz Raporu
 • Akredite Sulama Suyu Analiz Raporu
 • Akredite Bitki Analiz Raporu
 • Analiz Bazlı Laboratuvar Destekleme Ödemeleri Yıllara Göre Dağılımı
 • Laboratuvar Denetleme Raporu
 • Yeterlilik Testleri Raporları

Yöneticilere Ne Sağlar?

 • Yönetim Paneli, sade ve kullanışlı ekranlar ile genel ve/veya detaylı raporlar sunar.
 • Yıllara göre laboratuvar bazlı analizi yapılan illerin bilgilerini sunar.
 • Kullanıcı numuneleri ile ilgili detay bilgileri Android/IOS/Windows Mobile tabanlı akıllı telefonlardan/tabletlerden oluşturabilmektedir.
 • Kullanıcı analiz sahasında mobil cihazlarla harita üzerinde numune alımı yapabilir, resim ekleyebilir ve notlar ekleyerek numune bilgileri içerisine entegre edebilir.

Sağladığı Faydalar

 • Sistem Tarım ve Orman Bakanlığı denetimindeki toprak analiz laboratuvarlarının tamamına uygun tasarlanmıştır.
 • İlgili laboratuvarların numune giriş ve analiz süreçlerinin tamamına kolayca erişimlerini sağlar.
 • Kurulan veri tabanı ile ülkemizin toprak analizi ve ilgili bilgilerine ait hafızası oluşur.
 • Vatandaşlar e-devlet bilgileri ile yaptırmış oldukları analiz sonuçlarına rahatça ulaşır.
 • Süreç ve hizmetler, tüm çalışanlar tarafından aynı standartta uygulandığından, süreçlerin şeffaflaşması ve hesap verebilir bir yapı içinde yönetilmesi mümkün olur.
 • Ülkemizin her köşesindeki analiz verileri ile ilgili tüm bilgi ve belgeler harita ve arşiv tabanlı bu yönetim sistemi ile izlenir ve değerlendirilir.
Ekran Görüntüleri