Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

TAD Portal
 Tarım Dışı İzinlendirme Ovalar Portalı

Kısaca

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik yürütülen tarım dışı izinlendirme süreç denetim ve yönetimi ile birlikte ovaların korunmasına yönelik işlemlerin yürütüldüğü web tabanlı otomasyondur. Ülkemizin toprak veri tabanıdır.

Mevzuat

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu süreçlerini yürütür.

Kimler Kullanır

Tarım reform genel müdürlüğü TAD (Tarım Arazileri Değerlendirme) Daire Başkanlığı ile tüm tarım il ve ilçe TAD Şube Müdürlükleri birebir kullanmaktadır.

İl özel idareleri, belediyeler, iller bankası, devlet su işleri, karayolları genel müdürlüğü, firmalar ve gerçek kişilere hizmet vermektedir.

E-devlet servisleri üzerinden vatandaş kullanımına açılmıştır.

Temel Özellikleri

 
p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

 
p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

 
p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

 
 • Tarım dışı izinlendirme, arazi etüd, toprak koruma kurulları iş süreçlerinin başvurudan başlanılarak son izin veya red aşamasına kadar olan tüm aşamalarını yönetir.
 • Tüm ülke çapında TAD Daire Başkanlığı ve tarım il ve ilçe TAAD Şube Müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır.
 • Enerji, sanayi, imar yapılaşması, turizm, madencilik, hayvancılık tesisleri, dini tesisler, karayolu projeleri, endüstriyel yatırım alanları, OSB vb. tüm tarım dışına çıkma sebeplerinin tamamını karşılamaktadır. Diğer bakanlıklar, il özel idareleri, belediyeler, özel sektörden gelen tüm talepler TadPortal üzerinden karşılanmaktadır.
 • Ülkemizdeki ovalar coğrafi bazda sorgulanabilmekte ve görüntülenebilmektedir.
 • Arazilere ait arazi kullanım kabiliyeti, arazi sınıfı, eğim, derinlik, yükseklik, toprak haritası, arazi etüd sonuçları gibi bilgiler görüntülenebilmektedir.
 • Ova analizi BTG verilerinden parselin durum bilgisi alınarak, toprak verisinden toprak özellikleri alınarak kesişimleri yapılabilmektedir.
 • Ovalardaki izinlendirme taleplerinin harita üzerinden yönetilebilmektedir.
 • Parsel analizi BTG verilerinden parselin durum bilgisi alınarak, toprak verisinden toprak özellikleri alınarak kesişimleri yapılabilmektedir.
 • Yapılan değerlendirmeler ile birlikte toprak analiz ve arazi etütleri verilerinin tek bir veritabanında toplanarak güncel toprak veri tabanı oluşturulmaktadır.
 • Arazi Kullanım Planlaması için Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan tüm bilgileri içeren veri tabanına sahip olunmaktadır
 • Yapılan tüm işlemlerin istatistiki bilgileri tutulabilmektedir
 • E-Devlet portalı üzerinden Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Arazi Değerlendirme çalışmaları ile ilgili bilgiler, Tarım Dışına Çıkarma Amaçlı Parsel Sorgulama TAD portalı üzerinden servis olarak vatandaşa sunulmaktadır.
 • İl, ilçe, mahalle/köy, ada/parsel no ve sorgulama amacı bazlı olarak tarım dışına çıkarılma durumu sorgulanabilmekte ve sorgu sonuçları olarak parsele ait alan, arazi sınıfı, arazi kullanım kabiliyeti, yükseklik, eğim, toprak derinliği bilgileri ile birlikte parselin geometrisi harita üzerinde gösterilmektedir.
 • Gereksiz yatırımları önlemek amacı ile yatırımcıların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
 • Tüm tarım arazilerini bir harita üzerinde sınıflandırmak ve tarım dışı kullanım durumlarının yönetimini sağlanmaktadır.
 • Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulan izinlendirme ile ilgili bilgilere anlık erişimi sağlanmaktadır.
 • İzinlendirilen ve izinlendirilmeyen parsellerin harita üzerinde dağılımlarının izlenebilmektedir.
 • Görüş verme, değerlendirme, itiraz ile büro ve arazi çalışması süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm altlıkları ve verileri tek bir merkezden Genel Müdürlük ve İl Tarım Müdürlükleri çalışanlarına sağlanmaktadır.

Kapsam

Ülkemizin gıda güvenliğinin teminat altına alınması ve tarım arazilerinin izinsiz olarak tarım dışına çıkarılmasının önlenmesi amacıyla, gerek köy yerleşik alan sınırları tespit edilirken, gerekse tarımsal amaçlı yapı izinleri verilirken 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım dışı amaçla kullanım izinlerinin alınması gerekmektedir.

Ülkemiz tarım arazilerinin korunması ve aynı zamanda tarım dışına çıkarılmak istenen arazilerin kontrollü bir şekilde yönetimini sağlamak üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Arazileri Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen süreçlerin otomasyon sistemi içinde yürütülmesi için gerekli yazılımların geliştirilmesi, aynı zamanda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda yapılan değişikliklerin yönetilebildiği otomasyon sisteminin geliştirilmesi, yazılımların tam anlamı ile tarım bilgi sistemine uygun bir şekilde geliştirilmesi için gerekli tüm entegrasyon çalışmaları ve sistem idamesi, eğitim faaliyetlerinin yapılması amaçlanmıştır.

Tarım dışı taleplerinin tek bir merkezden yönetilmesi ve beraber tarım dışı veri tabanının kurulması yanı sıra toprak etüd işlemlerinin otomasyon üzerinden yapılması ve izlenmesi sağlanmaktadır.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında tarıma elverişli alanların tarım dışı kullanımını kontrol altına alabilmek ve verilen izinleri takibi edilmektedir.

Ekran Görüntüleri
Videolar