Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

TAD Portal (Tarım Dışı Yetkilendirme ve Toprak Etüt Portalı)

Kısaca

Tarımsal arazi ve ovaların korunmasına yönelik, tarım dışı tüm izin süreçlerinin izlendiği ve yönetildiği web tabanlı bir yazılımdır. Tarım dışı izin, arazi etüdü, toprak koruma süreçleri TAD Portal üzerinden yönetilmektedir. TAD Portal Türkiye’nin toprak hafızasıdır.

Mevzuat

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası ile 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenleme ile İlgili Tarım Reformu Yasası süreçlerini yürütmektedir.

Kimler Kullanır

 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Arazileri Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ile il ve ilçe şube müdürlükleri
 • Yazılım, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, şirketler ve gerçek kişilere hizmet vermektedir.
 • E-devlet hizmetleri aracılığıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

Kapsam

Ülkemizin gıda güvenliğinin teminat altına alınması ve tarım arazilerinin izinsiz olarak tarım dışına çıkarılmasının önlenmesi amacıyla, gerek köy yerleşik alan sınırları tespit edilirken, gerekse tarımsal amaçlı yapı izinleri verilirken 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım dışı amaçla kullanım izinlerinin alınması gerekmektedir.

Ülkemiz tarım arazilerinin korunması ve aynı zamanda tarım dışına çıkarılmak istenen arazilerin kontrollü bir şekilde yönetimini sağlamak üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Arazileri Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen süreçlerin otomasyon sistemi içinde yürütülmesi için gerekli yazılımların geliştirilmesi, aynı zamanda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda yapılan değişikliklerin yönetilebildiği otomasyon sisteminin geliştirilmesi, yazılımların tam anlamı ile tarım bilgi sistemine uygun bir şekilde geliştirilmesi için gerekli tüm entegrasyon çalışmaları ve sistem idamesi, eğitim faaliyetlerinin yapılması amaçlanmıştır. Otomasyonun devreye girmesi ile tarım dışı taleplerinin tek bir merkezden yönetilmesi ve beraber tarım dışı veri tabanının kurulması yanı sıra toprak etüd işlemlerinin otomasyon üzerinden yapılması ve izlenmesi sağlanmaktadır.

Temel Özellikler

 1. Tarım dışı izin, arazi etüdü, toprak görüşme komitelerinin iş süreçlerinin başvurudan son izin veya ret aşamasına kadar tüm aşamalarını yönetir.
 2. Yerleşim yeri inşaatı, enerji, sanayi, turizm, madencilik, hayvancılık tesisleri, dini tesisler, otoyol projeleri, sanayi yatırım bölgeleri vb. sebeplerle tarım dışı olacak olan tüm nedenlere cevap verir. Diğer bakanlıklar, il özel idareleri, belediyeler ve özel sektörden gelen tüm talepler TAD Portal aracılığıyla toplanır.
 3. Türkiye’nin ovaları coğrafi olarak sorgulanabilir ve görüntülenebilir.
 4. Arazi kullanım kapasitesi, arazi sınıfı, eğim, derinlik, yükseklik, toprak haritası, arazi etüdü sonuçları gibi bilgiler görüntülenebilir.
 5. Ova ve parsel analizi, Büyük Toprak Grubu (BTG) verilerinden parselin durum bilgisi, toprak verilerinden toprak özellikleri bilgisi alınıp kesişimler yapılarak elde edilebilir.
 6. Ovadaki izin talepleri harita üzerinden yönetilebilir.
 7. Değerlendirmelerle birlikte toprak analizi ve arazi etüdü verileri tek bir veri tabanında toplanarak güncel bir toprak veri tabanı oluşturulur.
 8. Arazi Kullanım Planlaması için Türkiye’ye ait gerekli tüm bilgileri içeren bir veri tabanı sağlar.
 9. Tüm işlemlerin istatistiksel bilgileri saklanabilir.
 10. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün e-devlet portalı üzerinden yürüttüğü Arazi Değerlendirme çalışmaları ve tarım dışına çıkmaya yönelik parsel sorgulamasına ilişkin bilgiler TAD Portal üzerinden vatandaşlara hizmet olarak sunulmaktadır.
 11. İl, ilçe, mahalle, köy, ada / parsel no, harita üzerinde parselin alanı, arazi kategorisi, arazi kullanım kapasitesi, yükseklik, eğim, toprak derinliği bilgileri ile birlikte parsel geometrisi görüntülenebilir.
 12. Gereksiz yatırımları önlemek için yatırımcılar bilgilendirilir.
 13. Tüm tarım arazilerinin bir harita üzerinde sınıflandırılması ve tarım dışı kullanım durumlarının yönetimi sağlanmaktadır.
 14. Genel Müdürlüğün gerektirdiği yetkiye ilişkin bilgilere anında erişim sağlanmaktadır.
 15. Yetkili ve yetkisiz parsellerin dağılımı harita üzerinde görüntülenebilir.
 16. Genel Müdürlük ve İl Müdürlükleri çalışanlarına görüş bildirme, değerlendirme, itiraz ve büro / saha çalışmaları süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm verileri ve altlık haritalarını tek bir merkezden sağlar.
Ekran Görüntüsü
Videos