Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

NİBİS - Nitrat Bilgi Sistemi

Kısaca

T.C. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından kullanılan Nitrat Bilgi Sistemi (NİBİS), sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik izleme çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş veri toplama, izleme, haritalama, değerlendirme ve raporlama uygulamasıdır.

91/676/EE C sayılı Avrupa Parlamentosu Raporuna göre suların tarımsal faaliyetlerden kaynaklı nitrat kirliliğine karşı korunması gerekmektedir. Proje hem içme sularının temiz tutulması ile ulusal bazda halk sağlığının korunmasını sağlayıp hem de Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde ülkemizi bir adım öne taşımaktadır.

Mevzuat

23.07.2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği kapsamında tüm gereklilikleri kapsar.

Kimler Kullanır

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı ve İl Müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı da bu sistemden faydalanmaktadır.

Temel Özellikleri

  • NİBİS kapsamında; suların kirlilik oranları saptanıp, yapılacak analizlerle kirlilik kaynakları tespit edip ve önlem alınması sağlanmaktadır.
  • Çevre kirliliği ölçümlerinin coğrafi bilgi sistemi üzerinden güncel veri ile izlenmesi ve bu bilgilerin kurumlar arası paylaşımı sağlanmaktadır.
  • Web tabanlı CBS uygulaması ile Nitrat Raporlamalarının harita ve lokasyon içerecek biçimde alınabilmesi sağlanmaktadır.
  • Önlem alınabilecek lokasyonların tespiti için gerekli veri havuzunun kurulması sağlanmaktadır.
  • Suların kirlilik seviyelerindeki artış ve azalışları izlenerek sınır değerlerine ulaşmadan önce tahminlerde bulunulması sağlanmaktadır.
  • Bugüne kadar Excel, Word gibi ortamlarda saklanan verilerin sürdürülebilir bütünleşik bir otomasyon sistemi ile yürütülmesi sağlanmaktadır.
  • Sahada nitrat ölçümü yapan Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinin TAD şubesi çalışanları otomasyonu kullanarak ölçümleri izlemekte ve ölçüm verilerini yüklemektedir. Böylece tüm nitrat ölçümleri için bir veri tabanı oluşturularak kurumsal hafızaya kazandırılmaktadır.
  • Ölçüm istasyonlarından gelen verilerle tematik haritalar üretilmesi için algoritmalar oluşturulmaktadır.
  • Hazırlanan tematik haritalarla CBS araçları kullanılarak parsel bazlı nitrat kirliliği hesaplanmaktadır ve E-devlet portalı üzerinden vatandaşa sunulmaktadır.
  • Nitrat kirlilik değişimlerinin bir zaman çizgisi üzerinde harita altlığı ile periyodik olarak izlenebilmesi sağlanmaktadır.
Tanıtım Videosu
Ekran Görüntüleri