Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

NİBİS Nitrat Bilgi Sistemi

Kısaca

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik izleme çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan veri toplama, izleme, haritalama, değerlendirme ve raporlama uygulamasıdır.

91/676/EE C sayılı Avrupa Parlamentosu Raporuna göre suların tarımsal faaliyetlerden kaynaklı nitrat kirliliğine karşı korunması gerekmektedir. Proje hem içme sularının temiz tutulması ile ulusal bazda halk sağlığının korunmasını sağlayıp hem de Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde ülkemizi bir adım öne taşımaktadır.

Proje, şu an firmamız tarafından geliştirilme sürecindedir.

Mevzuat

23.07.2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği kapsamında tüm gereklilikleri kapsar.

Kimler Kullanır

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı ve il müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı da bu sistemdenfaydalanmaktadır.

Temel Özellikleri

  • NİBİS kapsamında ülkemizde ilk defa yapılacak olan bu çalışmada; suların kirlilik oranları saptanıp, yapılacak analizlerle kirlilik kaynakları tespit edip ve önlem alınması sağlanmaktadır.
  • Çevre Kirliliği ölçümlerinin coğrafi bilgi sistemi üzerinden güncel veri ile izlenmesi ve bu bilgilerin kurumlar arası paylaşımı sağlanmaktadır.
  • Web tabanlı CBS uygulaması ile Nitrat Raporlamalarının harita ve lokasyon içerecek biçimde alınabilmesi sağlanmaktadır.
  • Önlem alınabilecek lokasyonların tespiti için gerekli veri havuzunun kurulması sağlanmaktadır.
  • Kirlilik verilerindeki artış ve azalışları izleyerek sınır değerlerine ulaşmadan önce tahminlerde bulunulması sağlanmaktadır.
  • Bu güne kadar Excel, Word gibi ortamlarda saklanan verilerin sürdürülebilir bütünleşik bir otomasyon sistemi ile yürütülmesi sağlanmaktadır.
  • Sahada nitrat ölçümü yapan Tarım İl, İlçe Müdürlüklerinin TAD şubesi çalışanları otomasyonu kullanarak ölçümleri izler, ölçüm verilerini yükler, tüm nitrat ölçümleri için bir veri tabanı oluşturulup kurumsal hafızaya kazandırılır.
  • Ölçüm istasyonlarından gelen verilerin yüzeye yayılarak tematik haritalar üretilmesi için algoritmalar oluşturulmaktadır.
  • Hazırlanan tematik haritalarla cbs araçları kullanılarak parsel bazlı nitrat kirliliği hesaplanabilir ve E-devlet portalı üzerinden vatandaşa sunulabilir.
  • Nitrat kirlilik değişimlerinin bir zaman çizgisi üzerinde harita altlığı ile periyodik olarak izlenebilmesi sağlanmaktadır.
Tanıtım Videosu
Ekran Görüntüleri