Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

MEVA Mekansal Veri Analizi

Kısaca

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimlerinin gelir artırıcı faaliyetlere yönelik veri analizlerini web tabanlı uygulama ile yapabilmesi, bu analizleri raporlayabilmesi, analiz sonuçlarına harita üzerinde tematik gösterim ile ulaşabilmesi ve istatiksel sunumlar ile analiz sonuçlarının yorumlanmasının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Kimler Kullanır

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Başkanlığa bağlı tüm birimler kullanabilecekir.

İl ve ilçelerdeki vergi daireleri ve malmüdürlükleri de tanımlanan yetkilere göre programı kullanabileceklerdir.

Temel Özellikleri

  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan entegrasyonla gayrimenkul verileri ile birlikte gayrimenkulün hisse, şerh, beyan, irtifak hakkı, ipotek, muhdesat, teferruat, eklenti, üst hakkı, daimi müstakil hak bilgilerine erişilmesi mümkün olabilecektir.
  • Kişilerin yıl bazında taşınmaz alım-satım bilgileri ile birlikte matrah değerleri istatistiksel olarak sorgulanabilecektir.
  • Bir hissenin edinim değişiklikleri yani alım satım hareketleri listelenebilecek, bu sayede taşınmaza ait yıllara göre değer artış ya da azalışı ile ilgili istatistikler üretilebilecektir.
  • Kişiler (gerçek ya da tüzel) veya ili, ilçesi, mahallesi ve parsel numarası bilinen gayrimenkul bilgileri ile sorgulama yapılabilecek, sorgulanan gayrimenkulün coğrafi bilgisine erişilebilecektir.
  • Ülke çapındaki parseller coğrafi olarak sorgulanabilecek ve görüntülenebilecektir.
  • Tapu ve kadastro verileri ile birlikte UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) verilerinin eşleştirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Eşleştirilen veriler üzerinden coğrafi ve sözel sorgulamalar yapılabilmesi amaçlanmaktadır.
  • Türkiye’deki tüm vergi daireleri ve malmüdürlükleri harita üzerinde coğrafi olarak sorgulanabilecek ve görüntülenebilecektir.
  • Gayrimenkul sayılarının Türkiye, il ve ilçe bazında yıllara göre değişim istatistikleri alınabilecektir.
Ekran Görüntüleri