Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Kütahya Belediyesi Numarataj Projesi


Proje ile Kütahya Belediyesi sınırları içinde kalan 55.000 adet binanın ve 3500 adet cadde ve sokağın numarataj işlemleri yapılmaktadır.

Bütün bina ve cadde sokakların eski numaraları kaldırılmakta, yerine UAVT kodları ile eşleştirilmiş numara plakaları montajlanmaktadır. Plakaların üzerlerinde barkod numarası bulunmakta bu barkod numarası okutuldugunda adresin UAVT kodlamasına erişilebilmektedir.

İşlem Aşamaları
 • Planlama aşamasında altlık harita hazırlama çalışması yapılmaktadır.
 • Saha tespitleri ile altlık halihazır haritanın güncellik kontrolleri sokak sokak yapılmakta ve güncel olmayan yerler tablet bilgisayarlar üzerinden işaretlenmektedir.
 • Saha tespit ekipleri bina ve işyerlerinin tamamını tablet bilgisayarlar ile dolaşarak binaların giriş kapılarını, çift giriş varsa çift girişleri, cadde/sokağa bakan yönünü ve eski numarataj numarasını tablet bilgisayara kaydetmektedir.
 • Her gün sonunda tablet bilgisayarda kaydedilen veriler merkez sunucuya internet üzerinden aktarılmaktadır.
 • Aktarılan veriler sözel verileri ile birlikte merkezde bulunan coğrafi veri tabanına kaydedilmektedir.
 • Verilerin kontrolü merkez ofiste harita mühendisleri ve şehir bölge planlama uzmanları tarafından kontrol edilmektedir.
 • Çalışması tamamlanan cadde sokakların belediye yetkilileri tarafından onaylanması ile yeni numarataj plakaları hazırlanmaktadır.
 • Yeni plakalar bina ve cadde/sokaklara montajlaması yapılmaktadır.
 • Montajlaması tamamlanan bina ve cadde/sokak tabelasının fotografı tablet bilgisayar ile cekilmektedir.
 • Yeni numarası ile fotograflanan bina, cadde/sokak verileri tablet bilgisayarda GIS ekranı üzerinden işaretlenmektedir.
 • Son Numarataj verileri Numarataj veri tabanı portali içersinden sorgulanabilir halde merkez veri tabanı üzerinden güncellenmek üzere belediyenin kullanımına açılmaktadır.
Ekran Görüntüleri