Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Kamulaştırma İade Portalı

Kısaca

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün Şanlıurfa İlinde 1973-1976 yılları arasında kamulaştırılan arazilerin iade işlemlerini takip edilmesi, süreçlerinin yürüten otomasyon sistemidir.

2014 yılında tarım bakanlığı tarafından kullanıma alınmıştır.

Kimler Kullanıyor

Arazi Edindirme Daire Başkanlığı, bakanlık üst yönetimi ve Şanlıurfa tarım il müdürlüğü

Temel İşlevler

 • Sistem tüm iade edilecek parsellerin başvuru bilgileri, iade edilecek bakiye alacak bilgileri, kamulaştırılan arazi bilgileri ve iade tercih işlemleri ile gerekli yazışma ve raporlamaları hazırlar.
 • Önceden kamulaştırılmış arazilerin iade işlemlerinin yönetimi, iadeye uygun arazilerin kolayca belirlenmesi, tercih yapılabilecek araziler ile ilgili online bilgi alabilme ve harita üzerinde görüntüleyebilme işlemlerini yürütür.
 • Sistemde başvuru dosyası oluşturulabilmesi ve bu başvuruların kamulaştırma dosyalarıyla ilişkilendirilebilmesi, başvuruya ait iade durumunun olup olmadığı sistem tarafından otomatik görüntülenebilmesi yapılabilmektedir.
 • Kamulaştırılan parsellerin, daha önce iade edilen parseller ve hazine üzerinde kalan ve kullanılmamış olan parseller, kamulaştırma kapsamında malike yapılan ödemeler (peşinat ve taksitler) listelenebilmektedir.
 • Kamulaştırma dosyası kontrolünden sonra, iadeye mani başka bir durum olup olmadığının işaretlenebilmesi yapılmaktadır.
 • İadeye mani bir durum olması durumunda gerekçenin kullanıcı tarafından girilebilmesi, sistemde iade durumunun değerlendirmesi ve iade işlemleri yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Başvuru sahibin veya malik kamulaştırma kapsamında daha önce İdare’ye dava açmış ise, bu davadan feragat ettiklerini gösterir belgesi, başvuruya bağlı olarak yüklenebilmektedir.
 • Arazi Tercih Formu uygulama tarafından oluşturulabilmektedir. İadesi gerçekleştirilen parsele karşılık hangi parselin verildiği kayıt altına alınabilmektedir.
 • Şanlıurfa ili tarım il müdürlüğünde bulunan ve kamulaştırma dosyaları, iade dosyaları, ödeme dosyaları vb. çeşitli klasörler içinde bulunan evraklar taranarak sayısallaştırma ve bilgi girişi yapılmıştır.
 • Sistem, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve MEGSİS ile entegre çalışmaktadır.
 • Yazışmalar ve Raporlar otomatik olarak sistem üzerinden alınabilmektedir
 • İade edilecek arazinin ada/parsel kontrollerinin gerçek kadastro kayıtlarıyla eşleştirilmesi sağlanarak güncel kayıtlar üzerinden iade yapılması sağlanmıştır.
Ekran Görüntüleri