Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

İLCAS (İller Bankası Coğrafi Arşiv Sistemi)

İller Bankası tarafından üretilmiş ve üretilecek olan tüm sayısal coğrafi verilerin tek bir merkezden yönetilmesini ve kurum içi ve kurum dışı coğrafi veri ihtiyacının karşılanması amacı ile oluşturulmuş bir projedir. Banka envanterinde bulunan tüm sayısal olan ve olmayan coğrafi veri envanteri tek bir sistem altında bir araya getirilip entegre edilmektedir. Tüm yazılım ve veri çalışmalarında uluslararası standartlar olan ISO-TC211, Inspire ve OGC standartları tam olarak uygulanmaktadır. İLCAS kapsamında geliştirilen tüm otomasyon araçları İller bankası mülkiyetindedir ve açık kaynak kodlu yapıda geliştirilmektedir.

İLCAS, sadece banka içi kullanım için değil aynı zamanda ilgili tüm belediyeler, kamu kuruluşları ve bankaya hizmet eden özel sektörün ortak kullanacağı bir otomasyon sistemi olarak tasarlanmaktadır.

Temel Hedefler
 • İdare tarafından üretilen / kullanılan coğrafi verilerin uluslararası ve ulusal standartlara uygun hale getirilmesi.
 • Coğrafi Veri Envanterinin merkezi sunucu üzerinde depolanması.
 • Web tabanlı uygulamalar ile kurum içi ve dışı kullanıcılarla paylaşılması
 • Diğer kurumlardan yayınlanan / yayınlanacak coğrafi veri servislerinin çevrimiçi kullanılması.
 • Veri paylaşım servisleri ile tüm Türkiye’ ye internet üzerinden servis sağlanması
Standartlar
 • E-Devlet teknik yapısına uygun
 • Başbakanlık birlikte çalışabilirlik esaslarına göre düzenlenmiş.
 • Uluslararası ISO ve OGC standartlarını destekler vaziyette.
 • Kuruma özgü, ihtiyaca konsantre düzenlenmiş, geliştirilmeye açık yapı.
 • TUCBS ile uyumlu yazılım mimarisi
 • Yazılım mülkiyeti, kullanımı, yayınlaması, satış hakkı İller Bankasına ait
 • Tüm veriler için ortak bir semboloji ve lejant veri tabanı
 • Mobil uygulamalar ile arazi çalışmalarında veriye doğrudan ulaşılabilecek
Teknik Kazanımlar
 • Dağınık haldeki tüm sayısal veri merkezi veri tabanında birleştirilmektedir, ve sürekli güncel tutacak web tabanlı veri paylaşım portalı devreye alınmaktadır.
 • Geçmiş arşiv taranmakta ve meta veri girişleri yapılmaktadır.
 • Kurum içi sayısal veri kontrol ve onay standartları yazılımsal ortama taşınmaktadır.
 • Bütün hakediş raporları ve ödemeleri ile birlikte tüm yazışmalar sistem üzerinden yapılacaktır.
 • İller Bankasının teknik hafızası kayıt altına alınmaktadır.
 • Geçmişte yapılan tüm yatırımların verileri sorgulanabilir, hızlıca erişilebilir hale gelmektedir.
 • Fiziksel arşivlerden kurtularak verilerin emniyetini, güvenliği ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.
 • İzlenebilir, sürdürülebilir bir teknik sistem tesis edilmektedir.
 • Tüm plan altlıkları ve sayısal veriler tek bir lejant da birleşmektedir.