Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

İLCAS (İller Bankası Coğrafi Arşiv Sistemi)

Kısaca

İller Bankası tarafından üretilmiş ve üretilecek olan tüm sayısal coğrafi verilerin tek bir merkezden yönetilmesini ve kurum içi ve kurum dışı coğrafi veri ihtiyacının karşılanması amacı ile hayata geçirilmiştir.

Banka envanterinde bulunan tüm sayısal olan ve olmayan coğrafi veri envanteri tek bir sistem altında bir araya getirilip entegre edilmektedir.

Tüm yazılım ve veri çalışmalarında uluslararası standartlar olan ISO-TC211, INSPIRE ve OGC standartları uygulanmaktadır.

Kimler Kullanır?

Açık kaynak kodlu yapıda İLCAS kapsamında geliştirilen tüm otomasyon araçları İller Bankası mülkiyetindedir.

İLCAS, aynı zamanda ilgili tüm belediyeler, kamu kuruluşları ve İller Bankası’na hizmet eden özel sektörün ortak kullanacağı bir otomasyon sistemi olarak tasarlanmıştır.

Temel Özellikler

 • E-Devlet teknik yapısına uygundur.
 • Başbakanlık birlikte çalışabilirlik esaslarına göre düzenlenmiştir.
 • Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ile uyumlu yazılım mimarisindedir.
 • Tüm veriler için ortak bir semboloji ve lejant veri tabanıdır.
 • Mobil uygulamalar ile arazi çalışmalarında veriye doğrudan ulaşılabilir.
 • İdare tarafından üretilen / kullanılan coğrafi veriler uluslararası ve ulusal standartlara uygun hale getirilmiştir.
 • Coğrafi Veri Envanteri merkezi sunucu üzerinde depolanır.
 • Web tabanlı uygulamalar ile kurum içi ve dışı kullanıcılarla paylaşılır.
 • Diğer kurumlardan yayınlanan / yayınlanacak coğrafi veri servisleri çevrimiçi kullanılır.
 • Veri paylaşım servisleri ile tüm Türkiye’ ye internet üzerinden servis sağlanır.

Sağladığı Faydalar

 • Dağınık haldeki tüm sayısal veri, merkezi veri tabanında birleştirilmiştir ve sürekli güncel tutulması için web tabanlı veri paylaşım portalı devreye alınmıştır.
 • Geçmiş arşiv taranmış ve meta veri girişleri yapılmıştır.
 • Kurum içi sayısal veri kontrol ve onay standartları dijital ortama taşınmıştır.
 • Bütün hak ediş raporları ve ödemeleri ile birlikte tüm yazışmalar sistem üzerinden yapılmaktadır.
 • İller Bankası’nın teknik hafızası kayıt altına alınmaktadır.
 • Geçmişte yapılan tüm yatırımların verileri sorgulanabilir, hızlıca erişilebilir hale gelmiştir.
 • Fiziksel arşivlerden kurtularak verilerin emniyetini, güvenliği ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.
 • İzlenebilir ve sürdürülebilir bir teknik sistem tesis edilmiştir.
 • Tüm plan altlıkları ve sayısal veriler tek bir lejant da birleşmektedir.