Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Haşhaş ve Alkaloid Portalı

Kısaca

Ülke ekimi izne tabii haşhaş ve alkaloid ürünlerinin süreç yönetim otomasyonudur. Sistem tüm Türkiye coğrafyasında üreticiler tarafından dönemlik olarak başvurusu yapılan haşhaş ekim alanlarının Coğrafi Tabanlı yapıda takip edilmesini sağlar.

GIS desteği ile ekim başvurularından, üretimin kontrolü kayıt altına alınması ve üretimin sonlandırılması aşamalarının tamamını yönetir.

2015 yılında TMO tarafından kullanıma alınmıştır.

Kimler Kullanıyor

TMO Haşhaş ve alkaloid daire başkanlığı ile birlikte tüm ilgili taşra birimleri tarafından kullanılmaktadır.

TMO stok yönetim otomasyonu ile entegrasyonu bulunmaktadır.

Temel İşlevler

 • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Haşhaş ekim izni başvurularını değerlendirme ve takip edebilmektedir,
 • Harita üzerinden güncel olarak parsel sorgulama yapılabilmekte, tarla ölçüm koordinatları-değerleri sisteme online girilebilmektedir.
 • Ekim izin durumlarını raporları, üst yönetim raporları ve istatistiksel ve grafiksel karar destek raporlamaları hazırlanabilmektedir.
 • Haşhaş ekim potansiyelini izleyebilme, verilerin içerisinde envanterin detaylarının listeleme, ve güncelleme işlemleri yapılmaktadır.
 • Uygulamada ekim başvurusuna ilişkin başvuru yapılan alanın il, ilçe, mahalle/köy, ada/parsel bilgisi, tohum bilgisinin girilmesi, başvuru izinlendirmelerinin yapılması, harita üzerinde sahadan girilen ölçüm kontrol bilgilerinin görüntülenmesini ve haşhaş ekim raporlarının alınabilmesini sağlar.
 • Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Merkez ve Taşra Teşkilatı tarafından, sistem çıktıları ayrıca Jandarma tarafından kullanılmaktadır. Sistem, Tarım Bilgi Sistemi (TUKAS), MERNİS, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve MEGSİS ile entegre çalışmaktadır.
 • Haşhaş başvuru bilgilerinin gerçek kişi olup olmadıklarının MERNİS üzerinden doğrulamasının yapılmaktadır.
 • Ekim alanlarının TAKBİS ve MEGSİS ile entegre olarak ada/parsel yüzölçümleri ve konumları harita üzerinden görüntülenmektedir
 • Başvuru bilgileri elektronik olarak girilerek gerektiğinde sorgulanabilmesi ve rapor alınabilmesi sağlanmıştır.
 • Ekim için başvurulan ada/parsel kontrolleri gerçek kadastro kayıtlarıyla eşleştirilmektedir.
 • Haşhaş ekim alanları kontrolleri sahada yapılan ölçümlerinin otomatik olarak merkezi sisteme aktarılmaktadır.
 • Kontrol işlemlerinde veri toplanabilmektedir.
Ekran Görüntüleri