Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Göksu Taşeli Havzası Dış Kaynaklı Proje Yönetimi

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi, Orta Anadolu’da bulunan, Doğu Akdeniz havzasındaki dört alt havzadan biri olan Göksu alt havzasında yer alan Konya ve Karaman illerinin 11 ilçesindeki bazı mahallelere uygulanmaktadır. Bu projenin temel amacı; Türkiye’de ki değer zincirinin geliştirilmesi yoluyla ekonomik çeşitlendirmeyi destekleyerek kırsal yoksulluğun azaltılması, doğal kaynakları korunması, çiftçilik yapan köylülerin hayat standartlarını yükseltilmesi, çiftçinin ürettiği ürünleri daha kaliteli yapacak işletme tesislerinin kurulmasını sağlayıp, işletilen ürünlerin pazarlama sorununu ortadan kaldırmaktır.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Dış Kaynaklı Projeler Portalinden;

  • Hibe Çağrı Girişleri
  • Yararlanıcı Başvuru Girişleri
  • Yararlanıcı Çiftçi Grupları Girişleri
  • Yararlanıcı Değerlendirmeleri İşlemleri
  • Fiziki Gerçekleşmeler
  • Nakdi Gerçekleşmeler

Girişleri yapılmaktadır. Bu girişler sayesinde Tarım Orman İl ve ilçe müdürlükleri personelleri hibe çağrı girişleri portalden yapılmaktadır. Yararlanıcı girişleri ve değerlendirmeleri portal üzerinden yapılarak başvuru formu, hibe sözleşmeleri vb. formlar portalden alınabilmektedir.

Tarım Orman il müdürlükleri personelleri Dış kaynaklı Projeler portalinden başvurusu onaylanan çiftçilerin yıllara göre fiziki gerçekleşme miktarını girebilmektedir.

Genel Müdürlük personelleri ise Dış Kaynaklı Projeler Portalinden başvurusu onaylanmış ve fiziki gerçekleşmesi tamamlanmış çiftçilerin nakdi gerçekleşme tutarlarını girebilmektedir.

Ayrıca İdarenin Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi için isteyebileceği Yıllara göre Fiziksel Gerçekleşme Raporları, Mali Gerçekleşme Raporları vb. raporlamalar Dış Kaynaklı Projeler Portalinden alınabilmektedir.