Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Gayrimenkul Portalı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ait taşınmazların ve tesislerin kiralama, tahsis, fiili kullanım ve kullanımın değişik amaçlara yönelik planlanmasını sağlayan ve aynı zamanda yöneticilerin arazi ve tesislerin yatırımsal potansiyelini izleyebildikleri, verilerin içerisinde envanterin detaylarının listelenebildiği, güncellenebildiği ve Bakanlık içi – taşra dâhil – ilgili birimlerle paylaşılabildiği bir gayrimenkul portalı kurulması hedeflenmiştir.

Tüm Bakanlık birimleri – taşra dahil- sistemin kullanıcı kapsamına girmektedir. Sistem tüm Türkiye coğrafyasını kapsamaktadır. Bakanlığa ait tahsisli, kiralanmış, Bakanlık mülkiyetinde bulunan, enstitüler tarafından tarımsal üretim amaçlı kullanılan arazilerin tamamını yönetecek şekilde kapsamaktadır. Sistem Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile entegre çalışmakta ve TAKBİS kapsamına çeşitli edinimlerle girmiş olan elektronik kayıtlar portal tarafından otomatik görüntülenmekte ve mevcut envanter kayıtlarıyla eşleşebilmektedir.

Program Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi personeli tarafından kullanılmaktadır.

Sistem, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve MEGSİS ile entegre çalışmaktadır.

Teknik Özellikleri
  • Bakanlık’a ait olan bina, arsa vb. taşınmazlar programa aktarılarak harita üzerinden görüntülenir.
  • Taşınmazlara ait bina yapı durumu, kaç katlı, kime tahsisli vb. bilgiler programa girilir.
  • Taşınmazlara ait fotoğraflar, kira bilgileri, sözleşme bilgileri, tahsis durumları, tahsis tarihler vb. bilgiler programa kaydedilir.
  • Taşınmazlara ait alınması gereken tüm raporlar için sorgulamalar programdan otomatik yapılır.
  • Yazışmaların, Raporların, İcmal Cetvellerinin otomatik olarak sistem üzerinden alınabilmesi sağlanmıştır.
  • Taşınmaz bilgileri sorgulanabilmekte ve rapor olarak alınabilmektir.
  • Taşınmazlara ait bilgilerin, fotoğrafların, tahsis, kira vb. durumları takip edilebilmektedir.
  • Taşınmazların ada/parsel kontrolleri gerçek kadastro kayıtlarıyla anlık eşleştirilmektedir.
Ekran Görüntüleri