Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

E-Devlet Entegrasyonları

Servis verdiğimiz e-devlet uygulamaları:

Tapu Bilgileri Sorguları

E-Devlet portalı üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından saklanan Taşınmaz Kayıtları ile ilgili bilgiler servis olarak taşınmaz sahibi vatandaşa sunulmaktadır.

Vatandaşın sahip olduğu taşınmazlar İl, ilçe, mahalle/köy, taşınmaz tipi, niteliği, ada/parsel numarası ile listelenmektedir. Liste üzerinden tıklanan taşınmaza ait detay bilgilere ulaşılmakta ve taşınmazın geometrisi harita üzerinde gösterilmektedir. Bununla birlikte taşınmaza ait varsa Şerh, Beyan, Rehin, İrtifak vb. durumlar da gösterilebilmektedir.

Tarım Dışı İzinlendirme Sorguları

E-Devlet portalı üzerinden Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Arazi Değerlendirme çalışmaları ile ilgili bilgiler, Tarım Dışına Çıkarma Amaçlı Parsel Sorgulama TAD portalı üzerinden servis olarak vatandaşa sunulmaktadır.

İl, ilçe, mahalle/köy, ada/parsel no ve sorgulama amacı bazlı olarak tarım dışına çıkarılma durumu sorgulanabilmekte ve sorgu sonuçları olarak parsele ait alan, arazi sınıfı, arazi kullanım kabiliyeti, yükseklik, eğim, toprak derinliği bilgileri ile birlikte parselin geometrisi harita üzerinde gösterilmektedir.

Arazi Toplulaştırma Sorguları

E-Devlet portalı üzerinden Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan arazi toplulaştırma projeleri ile ilgili bilgilerin vatandaşa sunulmaktadır.

Arazi Toplulaştırması yapılan bölgeler il, ilçe, mahalle/köy bazında sorgulanarak sorgu sonucu olarak bölgede yürütülen Arazi Toplulaştırma projelerine ilişkin proje bilgileri, mahalle/köy sayısı, proje tarihleri, proje aşaması, sözleşme bilgileri, idare yapı denetim teşkilatı gibi bilgiler listelenmektedir. Projelerin yürütüldüğü ilçeler harita üzerinde gösterilmektedir.

Zarar Ziyan ve Gelir Kaybı Sorgulamaları

E-Devlet Portalı üzerinden Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Zarar Ziyan ve Gelir Kaybı Dosyaları ile ilgili bilgiler vatandaşa sunulmaktadır.

E-Devlet’e giriş yapmış olan kişinin sahip olduğu parsele ilişkin veya üretim yaparak başvuruda bulunduğu parsele ilişkin combobox’dan seçilen dosyayla ilgili bilgiler sorgulanarak Ziyan ve Gelir Kaybı Dosyalarına ait başvuru bilgileri, zarar ziyan ve gelir kaybı dosya bilgileri ile ödemeye esas ürün bilgileri ile ödeme miktarları görüntülenir.

Ayrıca parselin harita üzerinde geometrisi vatandaşa aynı ekran üzerinde sunulmaktadır.

Ekran Görüntüleri