Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Balıkesir Altı Eylül Belediyesi Numarataj Projesi ​

OdakGIS mobil saha veri toplama yazılımları ve numarataj portalı Balıkesir AltıEylül belediyesine yapılan CBS projesinde kullanılmaya başlanmıştır. Açık kaynak kod ile geliştirilmiş Android işletim sistemi üzerinde çalışan CBS tabanlı bina, cadde sokak, bağımsız bölüm vb. verilerin UAVT ve MAKS uyumlu biçimde sahadan toplanması, toplanan verilerin periyodik olarak merkez sunucuya aktarılması ve merkez sunucu üzerinde MAKS ve UAVT uyumlu Numarataj Portali ile sorgulanabilmesi imkanları devreye girmiştir.