Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

OdakMAP

                                                                                OdakMAP

GIS Framework for Developers

Build your own GIS on your IT Systems

KISACA

Kendi IT sistemlerinizde harita yetenekleri için Lisans ücreti ödemeyin.OdakMAP yetenekleri developer ekibinizin profesyonek bir GIS modülünü kendi IT sistemlerinize entegre etmek için hazırlanmış lisans bağımsız bir yazılım geliştirme altyapısıdır.

Haritaya uzaklaş-yakınlaş hem mouse ile hemde haritada  buton ile yapılabilmektedir. Ayrıca bir önceki-bir sonraki ekrana kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir.” yerine “Navigasyon özellikleri ile hartaların konum kontrollerini kolaylıkla yönetebilirsiniz uzaklaş-yakınlaş, kaydırma, istenilen komuma gitme vb. mouse kontrolü ve buton ile yapılabilmektedir, bir önceki-bir sonraki ekrana kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir.

Bilgi Alma aracı ile OGC standartlarında yayınlanmış harita servislerinde yer alan öznitelik alanlarına göre nesneden bilgi alınabilmektedir. Yerine OGC standartlarında yayınlanmış harita servislerinde yer alan öznitelik verilerine göre nesneden bilgi almak dinamik tanımlanabilmektedir.

Çıktı İşlemleri ile haritada gösterilen veriler için görüntü olarak çıktı dosyası hazırlanabilmektedir. yerine Çıktı İşlemleri ile haritada gösterilen tüm veriler (WYSIWYG) görüntü olarak çıktı dosyaları hazırlanabilmektedir, doğrudan printer/plotter çıktısı alınabilmektedir

Temel Özellikleri

 • Katman Yönetimi ile OGC standartlarında yayınlanmış WMS/WFS/WMTS servislerinde yer alan verilerin sistem içerisine kolaylıkla dahil edilebilmektedir. Kullanıcılar, Katman grubu oluşturarak katmanları sınıflandırabilmektedir. Katmanlara kullanıcı bazında stil ve filtre tanımı yapılabilmektedir. Eklenen katmanların Lejantları (kartografik gösterimleri) görüntülenebilmektedir.

 • Haritaya uzaklaş-yakınlaş hem mouse ile hemde haritada buton ile yapılabilmektedir. Ayrıca bir önceki-bir sonraki ekrana kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir.

 • Bilgi Alma aracı ile OGC standartlarında yayınlanmış harita servislerinde yer alan öznitelik alanlarına göre nesneden bilgi alınabilmektedir.

 • Ölçüm araçları (uzunluk-alan-açı), harita üzerinde mouse ile belirlenecek alandaki uzunluk, alan ve açı bilgileri otomatik olarak haritanın projeksiyonuna göre otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Ölçek seviyesine göre m-m2 /k-km2 gösterilmektedir.

 • Veri Yükleme/İndirme Araçları ile farklı formatlardaki vektör verilerin yüklenmesi/indirilmesi gerçekleştirilebilmektedir. Masaüstü yazılımlarda kullanmak üzere veriler kullanıcıların belirleyeceği dosyaya indirebilmektedirler.

 • Coğrafi Nesne Düzenleme, web tarayıcısında alan, çizgi ve nokta veri tipinde çizim yapma, bölme, ayırma, kırık nokta düzenleme gibi coğrafi veri düzenleme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

 • Çıktı İşlemleri ile haritada gösterilen veriler için görüntü olarak çıktı dosyası hazırlanabilmektedir.

 • Sorgulamalar, haritaya eklenen katmanların yayınlanan özniteliklerine göre sorgulama yapılabilmektedir. Sorgu sonuçları liste halinde gösterilmekte ve sorgu sonucundaki nesneye harita üzerinden odaklanabilmektedir.

 • Yer İmleri aracı uygulama içerisinde sıkça kullanılan mekansal alanı kaydetme özelliğine sahiptir. Bir sonraki sisteme girişinizde konumu aramak yerine yer imlerine kayıtlı nesneye tıklayarak kolayca erişim sağlanabilmektedir.

 • Entegrasyonlar: TAKBİS, MEGSİS, MERNİS, VEDOP, MERSİS, PTT, BelgeNET ve E-Devlet entegrasyonları için gereken altyapı bulunmaktadır. İlgili kurumların servisleri ile çalışmaktadır.

 • Duyurular bileşeni ile sistem içerisindeki tüm kullanıcıların veya belli bir yetkiye sahip kullanıcıların görüntülenmesi amacıyla sistem içerisinden belirlenecek metin ile kullanıcılara yayın yapılabilmektedir.

 • Kullanıcı Yetki ve Yönetim Modülü ile Single-Sign-On yapısında kullanıcılara organizasyon belirleme, yetki ve rol yönetimi her bir araca göre yapılabilmektedir. Coğrafi veriye bağlı yetki Yönetimi yine sistem üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

 • Gösterge (Dashboard) Paneli ile dinamik olarak istatistik verilerinin gösterimi sağlanabilmektedir.

Kullanıcılar

 • Enerji Sektörü

  • GES Firmaları

  • HES Firmaları

  • RES Firmaları

  • Elektrik Firmaları

  • Doğalgaz Firmaları

  • Petrol

  • LPG

 • Pazarlama Firmaları

  • Satış/Pazarlama Firmaları

  • Dağıtım ağına sahip firmalar

 • Entegratör Firmalar

  • E-Devlet Projelerinde Görevli Firmalar

  • Süreç Yönetim Yazılım Firmaları

  • ERP Yazılım Firmaları

 • Kooperatifler

  • Tarım Kredi Kooperatifleri

  • Sanayi Kooperatifleri

  • Tüketim Kooperatifleri

  • Karayolu Taşıma Kooperatifleri

  • Yardımlaşma Kooperatifleri

  • Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifleri

  • İşletme Kooperatifleri

 • Lojistik

  • Taşımacılık Firmaları

  • Ulusal ve Uluslararası Nakliyat Firmaları

 • İnşaat-Proje ve Harita Firmaları

  • GIS Veri Üretim Firmaları

  • Uydu Görüntüsü Üretim Firmaları

  • Mobil Veri Üretim Firmaları

 • Bankalar

  • Özel Bankalar

  • Devlet Bankaları

  • Yurtdışı Bankaları

 • Telekomünikasyon

  • İletişim Firmaları

  • Haberleşme Firmaları

  • Basın Yayın Kanalları

  • İnternet Firmaları

 • Kamu Kurumları

  • Bakanlıklar

  • Belediyeler

  • Kamu Kuruluşları

Sağladığı Faydalar

 • OdakMAP ile kurumsal CAD/GIS verileriniz masaüstü farklı formatlardaki veriler için farklı yazılımlara ihtiyaç duyulmaktan tek bir platform üzerinden erişilebilir olacaktır.

 • Adres verileri veya adres servisleri aracılığıyla adres yönetimi yapılabilecek altyapıya sahip olunacaktır.

 • Taşınırlara ait coğrafi verilerin analizi, raporlanabilmesi, sorgulanabilmesi sağlanabilecek mekânsal verilerin yönetimi yapılabilecektir.

 • Mevcut sistemler içerisine entegre edilebilecek hazır yetenekleri barındıran platforma sahip olunabilecektir.

 • Mekânsal verilerin oluşturulması, düzenlenmesi, silinmesi, bölünmesi, birleştirilmesi, öznitelik verilmesi gibi tüm coğrafi işlemler web tarayıcılarından erişim sağlanarak gerçekleştirilebilecektir.

 • Kurulacak sistemlerin açık kaynak kodlu harita yönetim bileşenine sahip olabilmesi sağlanacaktır.

 • Web tabanlı coğrafi veri düzenleme yetenekleri ile masaüstü yazılımlara ihtiyaç kalınmadan veri üretimi sağlanacaktır.

 • Kullanıma hazır ve modüler bir yapıya sahip olması tüm sistemler için bir altlık teşkil edecektir.

 • Coğrafi veri tabanlarıyla tam uyumlu çalışabilirliği sayesinde veri tabanı ayırt etmeksizin sistemlere dâhil edilebilecektir.

 • Farklı formatlardaki verileri sorunsuz okuma ve yazma yeteneği ile farklı yazılımlara ihtiyaç duyulmaksızın veri içeriğine erişilebilmesi imkânı sunacaktır.