Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Yazılım Geliştirme Hizmetleri

OdakGIS, yazılım geliştirme süreçlerinde genel uluslararası standartları takip etmektedir. Yazılımı, sadece programlama dilleri kullanılarak üretilmiş bir ürün olarak görmek yerine, müşterisinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiş bir çözüm olarak tanımlar.

Bu çözüm müşterisinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden başlayıp, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi ile devam eden sürekli bir hizmettir.

OdakGIS, yazılım geliştirme sürecinde basit adımlar izler ve bu adımlarda gerçekleştirdiği hizmetleri belgeler. Yazılım geliştirme sürecinde birinci aşama iş tanımı ve planlanmasıdır.

OdakGIS, müşterilerinin beklentileri doğrultusunda yazılımın yapacağı işi planlar. Yazılım Geliştirme Sürecinde bir diğer aşama ise müşterinin beklentisi anlaşıldıktan ve gerekli planlama yapıldıktan sonar çözüm için uygun tasarımı ve kodlamayı yapmaktır.

Bu aşama boyunca OdakGIS, yapılanın müşteri beklentisini karşılayıp karşılamadığını test eder ve her gelişmeden müşterisinin bilgi sahibi olmasını sağlar.

Yazılım Geliştirme Sürecinde yazılımı bakım ve destek aşaması canlı tutar. OdakGIS, yazılımın kullanıldığı süreç içerisinde müşteri ihtiyaçlarının farklılaşması, işin yapılış şeklinin değişmesi, donanım yükseltilmesi gibi nedenlerden dolayı yazılımlarını günceller ve Yazılım Geliştirme Süreci boyunca kullanıcılara destek/eğitim verir.

Yazılım Geliştirme Sürecindeki bu yaklaşım, OdakGIS müşterisinin istediği ve kendisine en uygun çözüme ulaşmasına yardımcı olmaktadır. OdakGIS, müşterilerine önerdiği çözümlere ve platformlara ait açıklamaları ve alternatifleri müşterileri ile paylaşır.