Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Veri Entegrasyonları

Coğrafi verilerin karmaşık geometrik ve attribute verilerinden kaynaklı olarak yönetimi ve bir yapıdan başka bir yapıya dönüşümü özellikli bir çalışmadır. Verinin zenginleştirilmesi günümüzde en önemli ihtiyaçlardan birisidir. Bir çok alanda üretilmiş olan farklı verilerin birbirleri ile entegre edilmesi, sunulan hizmetlerin ve ürünlerin kalitesini artırmaktadır.

OdakGIS coğrafi veri yönetimi konusundaki uzmanlığını coğrafi verilerin sözel, video ve resim nitelikli veriler ile entegre edilmesi çalışmalarında değerlendirmektedir.

Bu sayede geocoding hizmetleri vermekte ve geocoding işlemlerini hızlı ve yüksek kalitede yerine getirmektedir. Bu çalışmalar sonucunda ihtiyaç sahibinin coğrafi verisi yine kendisine ait sözel veriler ile bütünleştirilerek verinin daha fazla alanda kullanımı, hızlı raporlanması ve çeşitli fonksiyonlarla donatılması sağlanabilmektedir.