Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Servis Büro ve Coğrafi Arşiv Kurulumu Hizmetleri

OdakGIS büyük yazılım ve veri üretim projelerinde elde etmiş olduğu deneyimlerini sayısal arşiv oluşturma ve veri yönetimi projelerinde uygulamaktadır.

Belge tarama, fiziksel arşiv düzenleme, arşiv verilerinin sayısallaştırılması ve diğer başka sistemler ile entegre edilerek kolay erişilebilir sayısal arşivler oluşturmaktadır.

OdakGIS sayısal arşiv oluşturma işlemlerinde kendi geliştirdiği ve bir çok projede kullanma imkanı bulduğu yazılım altyapısı ile gerçekleştirmektedir. Projeler içerisinde olgunlaşmış olan yazılımları sürekli geliştirilerek yeni projelere uygulanmaktadır.

OdakGIS personel yapısı içinde uzun yıllar sayısal arşiv sistemlerinde çalışmış olan profesyonel insan kaynakları bulunmaktadır.

A4-A3 niteliğindeki evraklar ile beraber coğrafi veri altlığı olan harita, imar planı, proje vb. tüm arşiv verileri üzerinde çalışılabilmektedir. Bu sayede coğrafi veri altyapısı A4-A3 evraklarla bütünleştirilerek kullanılmakta ve coğrafi harita plan arşivi ile yazışma, evrak arşivleri tek bir sistem içinde bütünleştirilmektedir.

Fiziksel arşiv düzenleme çalışmalarında, eski arşiv yapısındaki evrakların düzenlenmesi yapılmaktadır. Tarama işlemi öncesi evrakların sıralanması, kenar bozukluklarının giderilmesi, yırtılmış, yıpranmış evrakların tamir edilmesi gerçekleşmektedir.

Evraklar profesyonel arşiv oluşturma tarayıcılarından geçirildikten sonra veri tabanına aktarılmakta ve veri girişi işlemleri için sorgulama ekranında çağrılabilmektedir.

Taranmış evrakların üzerinden proje amaçlarına uygun şekilde sorgulama kriterlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sayısal işaretleme alanları veri girişleri yapılmaktadır.

Fiziksel arşiv bir yandan sayısal hale alınırken, bir yandanda arşiv yeniden numaralanabilmekte ve klasör düzeni yenilenebilmektedir.

Görüntüler