Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Proje yönetimi, Analiz ve Tasarım

OdakGIS, kullanım durumlarınızı tanımlamanızda ve yazılım otomasyon için doğru çözümün kurulmasında mimari yapıyı tesis eder. Bu danışmanlık içerisine sadece yazılım geliştirme işlemleri değil aynı zamanda coğrafi olan ve olmayan veri işleyiş kurallarının tanımlanması, iş akışlarının, iş kurallarının belirlenmesi, entegrasyon noktalarının tespiti ve uyarlanması gibi yazılım gereksinim yönetiminin tamamı girmektedir. Temelde sizlerin iş süreçlerinin klasik işleyişten otomasyon işleyişine geçişi sırasında yapılacak olan iş süreçleri iyileştirmelerini uyarlanmasını sağlar.

Proje Yönetim Planı Hazırlar
 • Proje Organizasyon Şeması
 • Rol ve Sorumluluk Matrisi
 • İletişim Planı
 • Teslimat Planı
 • İş Kırılım Ağacı
 • İş Zaman Planı
 • Risk Yönetim Planı
 • Dış Bağımlılıklar
 • Kalite Yönetim Planı
 • Test Ana Planı
Analiz Dokümanı Hazırlar
 • İş akış diyagramları
 • Gereksinim tanımları
 • Entegrasyon ihtiyaçları
 • Veri Aktarım ihtiyaçları
 • Teknik Şartname Çift Yönlü İzlenebilirlik matrisi
Tasarım Dokümantasyonu Hazırlar
 • Arayüz ve Entegrasyon Tasarım Dokümanı
  • Ekran Tasarımları
  • Entegrasyon Tasarımları
  • Veri Modeli Tasarımı
  • Gereksinimler Çift Yönlü İzlenebilirlik matrisi
 • Yazılım Tasarım Dokümanı
  • Sistem Mimarisi ve Tasarım Kısıtları
  • Veri Tabanı Tasarımı
  • Web servis tasarımları
  • Veri aktarım tasarımı
  • Arayüz ve Entegrasyon Tasarımı Çift Yönlü İzlenebilirlik matrisi