Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Numarataj Hizmetleri

Numarataj ile bütün bina ve cadde sokakların eski sorunlu numaraları kaldırıp, yerine UAVT kodları ile eşleştirilmiş numara plakaları montajlanmaktadır. Yapılan çalışmaların saha bölümünde tablet bilgisayar kullanılmakta, proje sonunda açık kaynak kodla geliştiriilmiş numarataj portali sistemi üretilen veriyi içerecek biçimde kurulmaktadır.

İşlem Aşamaları
 • Planlama aşamasında altlık harita hazırlama çalışması.
 • Küme evler numaralandırılmış özellikle UAVT’ yapısına taşınması.
 • Numarataj verilerinin inspire adres veri modeline uygun hale getirilmesi.
 • Numarataj verilerinin MAKS veri modelinde teslim edilmesi.
 • Saha tespitleri ile altlık halihazır haritanın güncellik kontrolleri sokak sokak yapılması ve güncel olmayan yerler tablet bilgisayarlar üzerinden işaretlenmesi
 • Saha tespit ekipleri bina ve işyerlerinin tamamını tablet bilgisayarlar ile dolaşarak binaların giriş kapılarını, çift giriş varsa çift girişleri, cadde/sokağa bakan yönünü ve eski numarasının tablet bilgisayar ile kaydedilmesi
 • Her gün sonunda tablet bilgisayarda kaydedilen veriler merkez sunucuya internet üzerinden aktarılması.
 • Aktarılan veriler sözel verileri ile birlikte merkezde bulunan coğrafi veri tabanına kaydedilmesi.
 • Verilerin kontrolü merkez ofiste harita mühendisleri ve şehir bölge planlama uzmanları tarafından kontrol edilmesi.
 • Çalışması tamamlanan cadde sokakların belediye yetkilileri tarafından onaylanması ile yeni numarataj plakaları hazırlanması.
 • Yeni plakalar bina ve cadde/sokaklara montajlama yapılması.
 • Montajlaması tamamlanan bina ve cadde/sokak tabelasının fotografı tablet bilgisayar ile cekilmesi.
 • Yeni numarası ile fotograflanan bina, cadde/sokak verileri tablet bilgisayarda GIS ekranı üzerinden işaretlenmesi.
 • Son Numarataj verileri Numarataj veri tabanı portali içersinden sorgulanabilir halde merkez veri tabanı üzerinden güncellenmek üzere belediyenin kullanımına açılması.
 • Belediyenin elinde bulunan numarataj haritası ile sistemdeki UAVT verileri arasındaki farkları giderilmesi
 • UAVT verisinde aynı CSBM (Cadde Sokak Bulvar Meydan) ye verilen tekrar eden numaraları bulma ve harita üzerinde de düzeltilmesi.
 • Farklı mahalle sınırları içerisinde birbirinin devamı olmayan aynı isimli CSBM’lerin raporlanması.
 • UAVT’de olup Belediye tarafından onaylanmamış CSBM’leri ve Belediye’nin krokilerinde olup, UAVT’ye girilmemiş CSBM’lerin raporlanması
 • Aynı parsele aynı sokaktan verilmiş birden fazla tahsis numaralarını raporlanması
 • Yanlış sokaktan yapılan numarataj hatalarının giderilmesi
 • Belediye mevcut numarataj verisinin düzenlenmesi ve MAKS’ a uygun hale getirilmesi
 • Yanlış bina ile ilişkilendirilmiş iç bağımsız bölümlerin tespit edilmesi ve doğru binaya aktarılması
 • UAVT de silinmesi gereken verilerin tespiti ve belediye kontrolünde verilerin temizlenmesi
 • Kapı numarası bulunmayan, eski kapı nosu olup, kapı no bilgisi bulunmayan kayıtlar, parsel objesi içinde bulunmayan kapıların tespit edilmesi
 • UAVT ile harita arasındaki fark bulunan kayıtların incelenmesi bir kısmının UAVT’den silinmesi bir kısmının da haritaya eklenmesi
 • UAVT verisinden ada-parsel bilgilerine göre objelendirilmiş olan kayıtların tespit edilmesi
 • CSBM-kapı no bilgilerine göre objelendirilmiş olan kayıtların tespit edilmesi
 • Objelendirilemeyen UAVT verilerinin tespit edilmesi
 • UAVT verileri ile mevcut kapı numaraları, CSBM adı eşleştirilmeleri karşılaştırılarak farkların tespit edilmesi
 • UAVT verilerinin harita ile uyumlaştırılma çalışmalarının yapılması
Ekran Görüntüleri
Saha Çalışmaları