Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Numarataj Düzeltme İşlemleri

Daha önceden yapılmış olan numarataj çalışmalarında oluşmuş olan sistematik ve rastlantısal hataların giderilmesi hizmeti vermekteyiz. Hataların tespiti için belediye numarataj verilerini sayısal ortamda testlere tabi tutuyoruz ve sorunlu numara yapısı olan bölgeleri tespit ediyoruz. Bu noktadan sonra aşağıda özet bir listesi bulunan hizmetlerimizi sunuyoruz.

MAKS projesi kapsamında üretilen verilerin saha uyuşmazlıklarının çözümü ve belediye adres yönetimi kriterlerinin uygun hale getirilmesi hizmetlerini sunuyoruz.

MAKS çalışması yapılmış ilçelerin verilerini düzeltiyoruz.

 • Belediyenin elinde bulunan numarataj haritası ile sistemdeki UAVT verileri arasındaki farkları giderme
 • UAVT verisinde aynı CSBM (Cadde Sokak Bulvar Meydan) ye verilen tekrar eden numaraları bulma ve harita üzerinde de düzeltme
 • Farklı mahalle sınırları içerisinde birbirinin devamı olmayan aynı isimli CSBM’leri raporlama
 • UAVT’de olup Belediye tarafından onaylanmamış CSBM’leri ve Belediye’nin krokilerinde olup, UAVT’ye girilmemiş CSBM’leri raporlama
 • Aynı parsele aynı sokaktan verilmiş birden fazla tahsis numaralarını raporlama
 • Yanlış sokaktan yapılan numarataj hatalarını giderme
 • Belediye mevcut numarataj verisinin düzenlenmesi ve MAKS’ a uygun hale getirilmesi
 • Yanlış bina ile ilişkilendirilmiş iç bağımsız bölümlerin tespit edilmesi ve doğru binaya aktarılması
 • UAVT de silinmesi gereken verilerin tespiti ve belediye kontrolünde verilerin temizlenmesi
 • Kapı numarası bulunmayan, eski kapı nosu olup, kapı no bilgisi bulunmayan kayıtlar, parsel objesi içinde bulunmayan kapıların tespit edilmesi
 • UAVT ile harita arasındaki fark bulunan kayıtların incelenmesi bir kısmının UAVT’den silinmesi bir kısmının da haritaya eklenmesi
 • UAVT verisinden ada-parsel bilgilerine göre objelendirilmiş olan kayıtların tespit edilmesi
 • CSBM-kapı no bilgilerine göre objelendirilmiş olan kayıtların tespit edilmesi
 • Objelendirilemeyen UAVT verilerinin tespit edilmesi
 • UAVT verileri ile mevcut kapı numaraları, CSBM adı eşleştirilmeleri karşılaştırılarak farkların tespit edilmesi
 • UAVT verilerinin harita ile uyumlaştırılma çalışmalarının yapılma

Harita ile UAVT verisinin uyuşmaması veya sahada çakılan tabelanın harita ve/veya UAVT verisinden farklı olması durumunda bu tür verilerin UAVT’ye fazla eklenmiş girişlerin tahsis veya diğer gibi niteliklere sahip olması durumunda şüphe bırakmayacak şekilde UAVT’den silinebilir.

Yalnız bazı kayıtlarda sahada tabelanın harita verisine mi yoksa UAVT verisine göre mi çakıldığına bakıp, ona göre ya UAVT’de ya da haritada düzeltme yapılacağına karar verilir. Bu durumda varsa 360 derece görüntülerinden faydalanılabilir. 360 derece görüntülerden de tabela görülemediği zaman sahaya çıkılır. Sonuçlar rapor olarak sunulur.

Böylece Numarataj çalışması yaptırdığı halde sorunları devam eden belediyeler için düzeltme hizmetimiz sonrasında sıfır sorunlu bir numarataj altyapısı sağlanır.