Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Masaüstü GIS Eğitimleri

Temel Harita Bilgileri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri, harita altlıklarına ait jeodezik tanımlar, koordinat sistemleri, harita projeksiyonları, datumlar hakkında özet bilgiler.
QGIS Hakkında Genel Bilgi
 • QGIS tarihçesi, yazılım altyapısı, geliştiriciler, sürümler, desteklenen platformlar hakkında genel bilgiler.
QGIS Kurulum İşlemleri
 • QGIS yazılımının son sürümün webden indirilmesi ve kurulum aşamaları, kurulum sırasında yapılan konfigürasyonlar.
QGIS Ayarlar Menüsü
 • Arayüzlerin kullanıcı profiline göre özelleştirilmesi, kullanım şekillerinin tanımlanması.
Menü ve Buton Yönetimi
 • QGIS arayüzündeki menü ve buton yapısının tanıtımı, bu alanlara erişim ve kullanım özellikleri.
QGIS’ te Yeni Proje Oluşturma
 • Yeni bir proje oluşturma, kullanım ihtiyaçlarına göre koordinat sistemi tanımları ve proje özellikleri tanımlarının yapılması.
QGIS’ te Mevcut Projelerin Açılması ve Harita Ekranında Görüntülenmesi
 • Mevcut bir projeyi QGIS’te açma, proje tanımlarına erişim, harita ekranında görüntüleme, harita görüntüleme araçlarının tanıtımı.
QGIS (Selection) Harita Üzerinde Obje Seçme Özellikleri
 • Harita üzerinden geometrik obje seçme, öznitelik ve özellikler kullanarak obje seçme işlemleri.
Harita Coğrafi Ölçüm Araçları
 • Harita üzerinde alan, uzunluk ve açı ölçme işlemleri.
Katman Yönetimi
 • Projeye metaveri katmanı, vektör veri katmanı, raster veri katmanı, coğrafi veritabanı katmanları(PostGIS, MSSQL…), web servisi katmanlarının (wms,wfs, wmts…) eklenmesi, katmanın harita ekranında görüntülenmesi, katmana ait özniteliklerin ve tanımlamaların görüntülenmesi ve sorgulanması, katman öznitelikleri ve harita ekranı etkileşimi, katmanların farklı formatlarda export edilmesi işlemleri.
Altlık Harita Yönetimi
 • Projeye Google Haritaları, Bing Haritaları, Open Street Map haritaları gibi altlık haritaların eklenmesi ve kullanım şekilleri.
Katman İşleme
 • Projeye eklenen katmanlar üzerinde coğrafi edit işlemleri, format dönüşümleri, özniteliklerin editlenmesi işlemleri, katman kolon yapısının düzenlenmesi (Table Manager) işlemleri, katman style düzenleme işlemleri, tanımlanan style bilgilerinin SLD formatında export edilmesi, değişikliklerin kaydedilmesi.
Koordinat Sistemi ve Datum Dönüşüm İşlemleri
 • Vektör katmanların farklı koordinat sistemleri arasında dönüşüm işlemleri.
Raster Görüntü İşleme ve Register İşlemleri
 • Raster görüntüden farklı nitelikte haritalar üretme, raster görüntünün register edilmesi, raster verinin koordinat dönüşüm işlemleri.
Topoloji Kontrolleri
 • QGIS katmanları üzerinde topolojik hataların kontrolü ve hataların giderilmesi.
QGIS Eklenti Yönetimi
 • QGIS kullanıcıları tarafından özel kullanım ihtiyaçlarına göre geliştirilen eklentilerin webden indirilmesi ve yüklenmesi işlemleri.
Veritabanı Yönetimi
 • QGIS arayüzü ile veritabanı bağlantıları ve verilerin görüntülenmesi, export edilmesi, PostGIS veritabanına .shp formatında data aktarım işlemleri.
Coğrafi İşlemler
 • QGIS katmanları üzerinde Buffer, ConvexHull, Clip, Union vb. coğrafi işlemlerin gerçekleştirilmesi.
Coğrafi Analizler
 • Coğrafi veriler üzerinde istatistik alma ve ggeoistatistiksel analiz işlemleri.
Geometri Araçları
 • Coğrafi veriler üzerinde üçgen model gibi farklı türevlerde veri elde etme ve gelişmiş geometri özellikleri işleme.
QGIS ToolBox Araçları
 • QGIS kurulumu ile gelen ve QGIS toolbox menüsünde yer alan GDAL/OGR, GRASS, SAGA coğrafi tool’larının incelenmesi ve kullanım şekilleri.
QGIS Cloud ile Ücretsiz Kişisel Web Haritası Oluşturma
 • QGIS Cloud aracı ile lokal bilgisayarda hazırlanan haritaların web üzerinden yayınlanması işlemleri.